AIM (Automated Industrial Machinery)

Kompanija AIM – Automated Industrial Machinery (Addison, SAD) proizvodi 2D i 3D CNC mašine za savijanje, deformaciju i zavarivanje žice. AIM je aktivni izvoznik mašinske opreme sa svoja dva proizvodna pogona u Severnoj Americi i Evropi. Kompanija je osnovana 1992. (osnivač: Constantine Grapsas) a danas predstavlja globalnog lidera u braši koji posluje na celoj planeti.

AIM - Automated Industrial Machinery (Addison, SAD)

AIM – Automated Industrial Machinery (Addison, SAD)

Konstrukcija mašina je modularna što je čini dogradivom i prilagodljivom specifičnim potrebama kupaca. Sve 2D i 3D mašine se modu nadograditi specijalnim modulima za operacije: obaranja ivice, čeonog zavarivanja, deformacije kraja, bušenje, obeležavanje, narezivanja navoja i presovanja. Mnogi pomenuti moduli se integrišu u liniju i omogućavaju instant proizvodnju krajnjeg proizvoda.

Osoblje AIM USA

Osoblje AIM USA

Osoblje AIM USA

Korisnici AIM opreme su uslužno orijentisane kompanije kao i kompanije sa sopstvenim proizvodom u oblastima: građevine, automobilske industrije, medicine, promotivnih polica za maloprodaju, prehrambrena oprema, uređaji za klimatizaciju, rukovanje materijalima…

Proizvodni program obuhvata preko 60 različitih CNC mašina koje mogu da savijaju žicu od prečnika 2mm do 16mm – u zavisnosti od modela.

AIM AccuForm MODULAR

AIM AccuForm MODULAR

Modeli se dele u grupe:

  • Mašine za 2D CNC savijanje

  • Mašine za 3D CNC savijanje

  • Mašine sa duplom glavom

  • Modul za dopremanje žice

  • TableTop mašina za 2D CNC savijanje

  • T-Welder mašina za zavarivanje

Adresa sedišta:

Automated Industrial Machinery, Inc (d.b.a. AIM, Inc.)
502 S. Vista Avenue

Addison, IL 60101-4423

Tel. +1 630-458-0008
Faks: +1 630-458-0730

 

Veb: www.aimmachines.com