MATE Ultra QCT probijači

Ultra QCT (Quick Change Tools) je inovativni insert sistem probijača za A i B ThickTurret alatne stanice (kompatibilno sa svim “turret” CNC probijačicama: AMADA, LVD, FinPower/PrimaPower…). Sistem je pušten u prodaju sredinom 2016. godine, nakon tri godine razvoja i intenzivnog testiranja različitih konstrukcionih varijacija.

MATE Ultra QCT A&B sklopovi

MATE Ultra QCT A&B sklopovi

Ultra QCT probijač je u potpunosti kompatibilan sa MATE Ultra sistemom alata. Sastoji se od drajvera (“driver”) koji čini osnovno telo alata i insert-probojca (“punch insert”). Univerzalni drajver se koristi za sve oblike probojca čime se smanjuje alatni inventar. Izrađen je od snažnog alatnog čelika i tretiran je novom MATE SuperMax zaštitnom prevlakom radi superiorne otpornosti na habanje.

Ultra QCT B probijač: drajver i insert-probojac

Ultra QCT B probijač: drajver i insert-probojac

Insert-probojac je izrađen od sinterovanog (čestična metalurgija) alatnog čelika M4PM sa vođenjem na periferiji alata radi bolje ugaone saosnosti. Patent mehanizam bravljenja insert-probojca u telu drajvera omogućava korišćenje Ultra QCT probijača bez upotrebe ručnog alata i druge opreme. Na insert-probojac se mogu primeniti MaximaCoat i SuperMax prevlake. Ultra QCT nije predviđen za probijanje velikim silama: za A veličinu deklarisan je za silu do 5 t, a za B do 12 t – te za insert-probojce nije predviđena Nitride Treatement opcija.

Ultra QCT drajver za B stanicu sa različitim insert-probojcima.

Ultra QCT drajver za B stanicu sa različitim insert-probojcima.

Upotreba Ultra QCT probijača omogućava optimizaciju troškova probijanja:

  • potrošnja alata se odnosi samo na izmenjiv insert-probojac čija je cena neuporedivo manja od jednodelnog probijača za A i B stanicu
  • neophodna je nabavka samo onoliko drajvera koliko različitih alata koristimo od jednom u tureli – izmena insert-probojca je veoma brza i jednostvna te je pripremno vreme praktično zanemarljivo

Insert-probojac ima i duži vek oštrenja za ceo milimetar: 19,56mm u odnosu na 18,60mm u Ultra A i B stanicama, odnosno 17,53mm u Economy style stanicama.

Ultra QCT probijač i nosač alata za A stanicu

Ultra QCT probijač i nosač alata za A stanicu