SALVAGNINI P2Lean

SALVAGNINI je pre više decenija (1977.) razvio potpuno novi koncept mašina za savijanje koje su nazvane: panel bender.
Panel bender pojmovno možemo odrediti kao: visoko automatizovana mašina za kompleksno savijanje lima primenom univerzalnih alata i posebne tehnike savijanja.
P2Xe je kompaktan panel bender koji se kontinuirano razvija i usavršava a od prethodnih verzija (P2, PERformER) ga razlikuje povećana produktivnost uz drastično smanjenje potrošnje energije.

SALVAGNINI P2xe PANEL BENDER

SALVAGNINI P2xe PANEL BENDER

P2Xe je namenjen kompanijama koje žele da unaprede svoju konkurentnost, kvalitet i fleksibilnost uz smanjenje troškova u radnoj snazi i energiji. Analize produktivnosti P2Xe panel bendera su pokazale da jedna P2Xe mašina koja radi u 2 smene može da zameni 3 apkant prese angažovane u 3 smene. Pored neuporedivo niže potrošnje električne energije ostvaruje se ušteda u prostoru za mašine a najznačajniji aspekt je smanjenje potrebne radne snage: P2Xe u dve smene zahteva rad 2 operatera dok tradicionalni koncept od 3 apkant prese u 3 smene zahteva angažovanje 9 operatera.

Produktivnost: Automatska manipulacija komadom - Fleksibilnost: univerzalni alati za savijanje

Produktivnost: Automatska manipulacija komadom – Fleksibilnost: univerzalni alati za savijanje

P2Xe zauzima tek nešto veći prostor (6m x 3m) u proizvodnoj hali od jedne tipične apkant prese (4.5m x 2.5m) a potrošnja energije je ispod 15kw. Poređenja radi 3 apkant prese bi zajedno trošile od 45 kW do 55 kW po satu rada. P2Xe se proizvodi u dve serije modela: P2Xe-21 i P2Xe-25.

Tehnička specifikacija
modela serije P2Xe-21
Maks. ↕ dužina table (mm)

2495

2495

Maks. ⟷ širina table (mm)

1524

1524

Maks. ⤭ dijagonala table (mm)

2500

2500

Min. ↕ dužina table (mm)

285

285

Min. ⟷ širina table (mm)

140

140

Maks. ⟷ širina savijanja (mm)

400-2180

1950-2180

Maks. ↕ visina savijanja (mm)

165

165

Min. ≠ debljina lima (mm)

0.5

Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°):
čelik, UTS 410 N/mm2

2.5(±90°)/2.1(±135°)

2.1(±90°)/1.6(±135°)

inoks, UTS 600 N/mm2

2.1 (±90°)/1.6 (±135°)

1.6(±90°)/1.2 ( ±125°)

aluminijum, UTS 265 N/mm2

3.2 (±90°)/2.5 (±135°)

2.5(±90°)/2.1( ±125°)

Tehnička specifikacija
modela serije P2Xe-25
Maks. ↕ dužina table (mm)

2795

Maks. ⟷ širina table (mm)

1524

Maks. ⤭ dijagonala table (mm)

2800

Min. ↕ dužina table (mm)

285

Min. ⟷ širina table (mm)

140

Maks. ⟷ širina savijanja (mm)

2500

Maks. ↕ visina savijanja (mm)

165

Min. ≠ debljina lima (mm)

                0.5

Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°):
čelik, UTS 410 N/mm2

2.5 (±90°)/2.1(±135°)

inoks, UTS 600 N/mm2

2.1 (±90°)/1.6 (±135°)

aluminijum, UTS 265 N/mm2

3.2 (±90°)/2.5 (±135°)

Uporedni prikaz dimenzija modela P2Xe-21 i P2Xe-25

Uporedni prikaz dimenzija modela P2Xe-21 i P2Xe-25

http://www.youtube.com/watch?v=kVU4teQStF8

Izdvajamo neke od inovacija koje su primenjene u P2Xe panel bender mašinama:

  • Univerzalna SALVAGNINI tehnologija savijanja (više informacija)
  • Long Life Concept – Skup unapređenja za povećanje dugovečnosti mašine: trajanje alata, radni vek ulja, mernih komponentni i konstrukcije… (više informacija)
  • Sistemi koji omogućavaju veću prilagodljivost mašine materijalu (više informacija)

Za manje modele panel bendera preporučujemo da razmotrite novu seriju SALVAGNINI P1 mašina. Ukoliko kapaciteti P2Xe nisu dovoljni za Vaše potrebe preporučujemo da saznate više o SALVAGNINI P4Xe seriji mašina.