Euromac ZX Flex CNC probijačice

Napredna serija servo-hidrauličkih CNC probijačica sa jednim alatnim mestom veličine D, jednodelnim (odlivak) C profilom i silom probijanja ⟱ 30t i ⟱ 22t. Dostupni su modeli sa dubinom C profila (Y osa) ⤢ 1000 mm, 1250 mm i 1500 mm, radnom širinom (X osa) ⟷ 1300mm, 2000mm 2500mm, širinom ⟷ stola 2230 mm, 3990mm i 4850mm. Hibridno upravljanje pozicijom i silom hidrauličkog udarnog klipa (FLEX) pored visokih performansi omogućava i primenu alata za kontinuiranu deformaciju: odnosno istovremeno kretanje lima i rotaciju glave u donjem položaju uz promenjivu silu. Precizni servo-hidraulički sistem daje bolji kvalitet pri obradi zahtevnih materijala specijalnim alatima za deformaciju, pri zatvaranju konture kontinualne deformacije uz sposonost promene dubine tokom kretanja – formiranje kosih površina. ZX probijačice podrazumevaju rotaciju alata (autoindex), primenjenu FLEX tehnologiju, automatsko pozicioniranje klampi i mogućnost integracije sa robotom za automatsko postavljanje/skidanje table.

Euromac ZX Flex CNC probijačica

Euromac ZX Flex CNC probijačica

Autoindex: 360° rotacija stanice sa pojedinačnim i multitool alatom. Preciznost rotacije iznosi 0,01°. Autoindex stanica omogućava fleksibilniju proizvodnju, sečenje finijih kontura i rad sa manjim brojem alata.
XMTE Multitool stanice za EUROMAC Probijačice

XMTE Multitool stanice za EUROMAC Probijačice

Superiorna otpornost na otvaranje pri maksimalnim silama probijanja: jednodelni C-profil odlivak visoke zatezne čvrstoće (650 N/mm2). Jedinica za probijanje (Z osa) sa posebno dugim i kaljenim vođicama (patentirano E 0563444). Pogon (X i Y) osa pomoću kugličnih vretena NSK (Japan) sa kompenzacijom klirensa i linearnim vođenjem sa samopodmazujućim sistemom. Ose zahtevaju minimalno održavanje a robusna konstrukcija i uski klirensi omogućavaju drastično smanjenje vibracije i buke.

Euromac upravljačka konzola sa TopPunch softverom

Euromac upravljačka konzola sa TopPunch softverom

Automatska kalkulacija mase lima i automatsko podešavanje brzine kretanja, ubrzanja i usporenja X/Y osa. Jednostavno upravljanje radnom brzinom komandama na upravljačkom pultu.

Zasniva se na brendiranom (Hewlett-Packard) računaru, sa Microsoft Windows operativnim sistemom i UPS jedinicom. LCD kolor ekran, USB portovi, mrežno povezivanje. Konzola se nalazi na pokretnom pultu. U osnovnoj opremi je upravljački softver: TopPunch za izvršavanje i pripremu programa na konzoli. Softver je moguće koristiti na posebnom računaru.

EUROMAC FLEX Hybrid

Euromac Flex sistem

FLEX sistem omogućava potpuno upravljanje dinamikom vertikalnog kretanja gornjeg alata. Softverski je moguće podesiti brzinu probijanja u različitim fazama hoda, vreme zadržavanja – dodatnog presovanja (pritiska) – u donjem položaju ciklusa, promenu vertikalne pozicije tokom kontinuirane deformacije itd. vreme zadržavanja i dubine hoda.
Potpuno upravljanje ciklusom probijanja:

 • Kontrola hoda probijanja (Z-ose) sa tačnošću pozicioniranja +/- 0,1 mm i ponovljivošću od 0,05 mm (3 Euromac patenta)
 • Softverska kontrola hoda svakog alata: gornji položaj, dubina probijanja
 • Dinamička kontrola hoda za svaki alat posebno: gornji položaj, brzina kretanja po fazama, zadržavanje u fazama, dubina probijanja, pritisak na komad

Delovi izrađeni probijanjem

Osnovna oprema za sve ZX modele

 • Automatsko podmazivanje alata
 • Spoljni rashladni sistem (za ulje)
 • Sto sa četkicama za kretanje lima bez oštećenja reflektujuće površine
 • Standardni set adaptera za D stanicu: B i C adapteri, B/A redukcija
 • Upravljački softver TopPunch
 • Lokalizovan korisnički interfejs
 • Uputstvo na srpskom i engleskom
 • Tehnička i servisna dokumentacija na engleskom
 • Set ručnih alata potrebanih za pripremanje alatnih stanica i svakodnevni rad
 • USB memorija
Euromac ZX Flex CNC probijačica

Euromac ZX Flex CNC probijačica

Alatno mesto BX/ZX modela je veličine D, pri čemu se isporučuje standardni set adaptera za manje veličine: A (u vidu B/A reduktora), B i C. Maksimalan prečnik (⌀) opisan oko konture pojedinačnog alata D veličine je 88.9mm. Pojedinačni alati mogu biti standardni za probijanje i specijalni alati za deformacije i kontinuiranu obradu.