SALVAGNINI L3 Fiber laser

Fiber laser sistem za sečenje lima u dve dimenzije. SALVAGNINI je razvio originalan i kompaktan dizajn konstrukcije mašine i upravljanja radnim osama. Primenjen koncept omogućava visoke performanse, jednostavan pristup tipičan za konzolne strukture uz stabilnost portalne konstrukcije.

SALVAGNINI L3 fiber-laser

SALVAGNINI L3 fiber-laser

L3 predstavlja rezultat višegodišnjeg istraživanja i razvoja u oblasti laserske tehnologije što ga čini idealnim rešenjem koje ispunjava potrebe kupaca kao što su:visoke performanse, niski operativni troškovi, niska potrošnja energije, “user-friendly” upravljanje laserskim sistemom i fleksibilnost.

Fiber laser sistem za sečenje lima u dve dimenzije. SALVAGNINI je razvio originalan i kompaktan dizajn konstrukcije mašine i upravljanja radnim osama. Primenjen koncept omogućava visoke performanse, jednostavan pristup tipičan za konzolne strukture uz stabilnost portalne konstrukcije.

Poluprovodnički “solid-state” Fiber Laser izvor stvara laserski zrak koristeći module diodnih svetlosnih pumpi koje emituju svetlost direktno u aktivnom vlaknu (Active Fiber) i time pobuđuju njegovo Iterbijumsko (Ytterbium) jezgro.

Deo osnovne opreme:

  • Transport laserskog zraka svetlosnim vlakom od fiber izvora do fokusne glave
  • Gasna konzola koja podržava rad sa dva tehnička gasa za sečenje (kiseonik – O2 i azot – N2). Konzola je opremljena automatskim regulatorom pritiska i sistemom finog filtriranja
  • SALVAGNINI sistem dvostrukog stola se sastoji od interne i eksterne strukture sa uređajima za horizontalnu i vertikalnu translaciju radnih paleta
  • Referenciranje table (praćenje površine lima – ukoliko je lim neravan, pronalaženje nulte tačke i prepoznavanje eventualnog ugaonog ofseta postavljene table) se izvršava kapacitativnim senzorom što dozvoljava fleksibilnost postavljanja table
  • Uređaj za automatizaciju procesa brzog prepoznavanja efektivne fokusne dužine sočiva, kao i sistem za programirano i automatsko čišćenje dizni.
  • Ergonomska upravljačka konzola
Struktura aktivnog svetlosnog vlakna (optical fiber)

Struktura aktivnog svetlosnog vlakna (optical fiber)

SALVAGNINI sistemi za lasersko sečenje koji se oslanjaju na fiber izvore donose drastično niže operativne troškove u odnosu na konkurentske tehnologije i rešenja. Zbog boljeg iskorišćenja svetlosti fiber laser izvori od 2kW su po performansama uporedivi sa 3kW CO2 laserima. Analogno, fiber laser od 3kW je po performansama uporediv sa 4kW Co2 izvorom.

Više informacija na zvaničnoj prezentaciji Salvagnini L3.