SALVAGNINI CAD/CAM

SALVAGNINI od početka proizvodnje automatizovanih proizvodnih sistema ima sopstveni razvoj softvera što predstavlja jednu od ključnih prednosti kompanije u odnosu na konkurenciju. Sopstvenim razvojem softvera SALVAGNINI je obezbedio potpunu optimizaciju rada svojih mašina i maksimalno iskorišćenje primenjene opreme.

Drugu grupu SALVAGNINI softvera (opisanu skraćenicom CAD/CAM) čine softverski alati za CAD/CAM operacije, simulacije i optimizaciju iskorišćenja materijala.

U nastavku teksta ćemo predstaviti softverske komponente ove grupe:

  • SIMLASER
  • CAMLASER
  • NESTLASER

Softverske komponente i paketi koji su prikazani u ovom dokumentu su uključeni u cenu mašine i predstavljaju deo standardne opreme.

SIMLASER

Sistem za simulaciju i analizu izvršnog programa laserskog sečenja. Program je moguće koristiti direktno na upravljačkoj konzoli kao i na kancelarijskom (pripremnom) računaru. SIMLASER se koristi za: sagledavanje redosleda operacija izvršnog programa za lasersko sečenje, pozicija koje se isecaju, putanje laserske glave i uvid u tehnološke parametre.

SIMLASER korisničko okruženje

SIMLASER korisničko okruženje

SIMLASER korisničko okruženje

SIMLASER korisničko okruženje

CAMLASER

Kompletno CAD/CAM okruženje za automatsko “off-line” (u kancelariji) programiranje laserskog sistema na osnovu tehničkih crteža u popularnim industrijskim formatima (DWG, DXF…).

CAMLASER se sastoji iz modula – funkcionalnih celina:

Metal studio

Integrisan 2D CAD modul koji omogućava pravljenje 2D tehničkih crteža, import/export popularnih CAD formata (DXF, DWG). Metal Studio takođe podržava i integraciju sa drugim CAD softverskim paketima (nadogradnje – plugins – koje omogućavaju integraciju sa CAD softverom predstavljaju dodatnu opremu – nisu uključene u cenu mašine).

Program je namenjen konstruisanju proizvoda od lima a korisnički interfejs je optimizovan za rad sa SALVAGNINI mašinama.

Part Management / Blanks Management

Modul za upravljanje crtežima predstavlja CAM komponentu CAMLASER okruženja. Pomoću ovog modula se na osnovu 2D crteža vrši definisanje tehnološkog postupka i pratećih informacija, odnosno kreiranje izvršnih programa za SALVAGNINI mašine. Program automatski optimizuje sekvencu isecanja i dodaje ulazne krive (lead-ins) ukoliko tehnologija obrade to zahteva.

NESTLASER

Nadogradnja za CAMLASER CAD/CAM sistem koja omogućava optimizaciju rasporeda crteža (pozicija) iz radnih naloga na tablama lima. Postavljanje crteža na tabli može biti automatsko, polu-automatsko i ručno. Svrha NESTLASER-a je da obezbedi optimalno iskorišćenje materijala na osnovu liste poslova koje treba realizovati na laseru.

Korisnički interfejs NESTLASER-a

Korisnički interfejs NESTLASER-a

Program automatski izračunava potrebnu količinu materijala – tabli lima – za zadatu listu programa, odnosno radnih naloga. Takođe, organizuje redosled proizvodnje kako bi optimizovao funkcionisanje SALVAGNINI linije (za slučaj kada je laser deo linije).

Preporučujemo Vam da pročitate i opštu stranicu o SALVAGNINI softveru (link).