SuperMax™: Nova prevlaka za probijače

Američki proizvođač alata za CNC probijačice MATE Precision Tooling ove godine uvodi na tržište novi tip zaštitne prevlake za probijače: SuperMax™.

Do sada su tehnolozi CNC probijanja imali na raspolaganju dve dodatne opcije za probijače: MaximaCoat™ prevlaku za rešavanje problema svlačenja lepljivih materijala i Nitridne™ kaljenje za povećanu čvrstoću pri probijanju velikim silama. Kako jedna drugu isključuju – korisnici nisu bili u mogućnosti da primene sve prednosti u isto vreme.

Maxima Coat

Nova MATE patentirana prevlaka za probijač: SuperMax™ donosi prednosti i jedne i druge prevlake: olakšava svlačenje materijala sa probijača ali i pojačava otpornost za habanje samog probijača. U zavisnosti od konkretne primene 2 do 8 puta prevazilazi efekte prethodnih rešenja.

MATE SuperMax™ prevlaka za probijač
MATE SuperMax™ prevlaka za probijač

SuperMax je kompatibilan sa M4PM™, M2 i Durasteel™ probijačicam a posebno je preporučljiv kod obrade aluminijuma serije 3000 i 5000, hladno valjanog, pocinkovanog i nerđajućeg lima, lima koji je zaštićen vinilom, za obradu fiberglass materijala kao i kod probijanja nakon nanošenja farbe/plastifikacije.