Lantek Expert Punch – CAD/CAM za probijačice

Lantek Expert Punch je CAD/CAM rešenje projektovano za automatizaciju programiranja CNC probijačica. Više of 25 godina iskustva i bliske saradnje sa proizvođačima mašina i njihovim korisnicima je dovelo do softverskog paketa koji je u potpunosti tehnološki prilagođen širokom spektru mašina, načina programiranja i organizacionih modela proizvodnih sistema koji obrađuju lim. Lantek Expert Punch se može zasnivati na Expert I, Expert II ili Expert III CAD/CAM platformi i Punch tehnološkim modulom za programiranje CNC probijačica na osnovu DXF/DWG crteža.

panel_lantek_overall_03

Osobine dostupnih Lantek Expert platformi

 • Lantek Expert I
  • osnovni skup tehnoloških, organizacionih i CAD funkcija – ručno postavljanje pozicija na tablama (manual nesting)
 • Lantek Expert II
  • prošireni skup funkcija koji sadrži automatsku optimizaciju rasporeda pozicija na tabli (automatic nesting)
 • Lantek Expert III
  • potpuna integracija CAD/CAM funkcija u kompanijski ERP
Lantek Expert Punch - Nesting modul
Lantek Expert Punch – Nesting modul

Lantek Expert vodi računa o podešavanjima mašine i alatima/materijalima koji su odvojeni za nju. Prednost integrisane platforme koju donosi Expert je mogućnost obrade crteža na jednom mestu i kreiranje tehnologije za više različitih mašina. Integrisani sistem za arhiviranje crteža i podešavanja pomaže sprečavanje gubitka informacija ali i omogućava lakše servisiranje i podršku kupcima.

Više radnih stanica - jedna baza podataka
Više radnih stanica – jedna baza podataka

Sa opcionim licencama moguće je koristiti više Lantek radnih stanica sa jednim serverom tako da celo tehnološko odeljenje sinhronizovano radi i razmenjuje crteže i programe preko integrisanog sistema. Po standardnoj licenci, kupac ima pravo na besplatnu nadogradnju svoje instalacije sa naredne dve verzije softvera.

Lantek Expert Punch - Part module
Lantek Expert Punch – Part module

Lantek Expert sistem sadrži Main, Drawing i Nesting module. Main upravlja crtežima, projektima, delovima, rasporedima tabli i podešavanjima. Drawing definiše tehnologije za postojeći CAD crtež. Editor je potpuno osposobljen za samostalno crtanje kao i prepravljanje učitanih DWG/DXF fajlova. Korišćenje Drawing celine omogućava kupcu da ne kupuje dodatni CAD softver (kao što su AutoCAD, BickCAD…). Nesting omogućava slaganje komada na tablu i generisanje NC koda. Za LANTEK Expert I nije dostupan modul za automatski nesting. Sistem vodi računa o zalihama materijala ali i o ostacima table – čime doprinosi optimalnom iskorišćenju.

Lantek Expert Punch - Manager module
Lantek Expert Punch – Main module

Lantek razvija CAD/CAM sisteme preko 20 godina u saradnji sa proizvođačima mašina, zato su podržani praktično svi proizvođači opreme koji posluju danas: EUROMAC, TRUMPF, LVD, AMADA, PULLMAX, FINPOWER/PRIMAPOWER… ali i oni koji više ne postoje čime omogućava automatizaciju starih mašina. Lantek Expert Punch koristi informacije o mašini i podešavanja post-procesora kako bi napravio preciznu kalkulaciju vremena izrade komada i procenio ukupne troškove. Lantek Expert Punch modul može koristiti više post-procesora i pratiti podešavanja različitih mašina.

Grafičko postavljanje alata u tureli
Grafičko postavljanje alata u tureli

Ključna unapređenja koja donosi Lantek Expert Punch u proizvodni proces probijanjem:

 • Skraćuje vreme tehnološke obrade tehničkog crteža od 10 do 50 puta
 • Omogućava korišćenje alata specijalnih oblika i isecanja proizvoljnih krivih linija
 • Grafička simulacija procesa izrade pozicija i generisanje izveštaja o procenjenim troškovima i vremenima
 • Generisanje i štampanje radnih naloga koji mogu sadržati širok raspon tehničkih i tehnoloških podataka i ilustracija

Lantek Expert Punch pruža značajan doprinos kod:

 • Job-shop proizvodnje (usluge): skraćuje obradu crteža i drastično olakšava davanje ponude
 • Izrade kompleksnih pozicija: omogućava rad sa proizvoljnim konturama i alatima nepravilnih i asimetričnih oblika
 • Intenzivnog razvoja proizvoda: ubrzava izradu prototipskih sklopova, obradu i ažuriranje tehničke dokumentacije
 • Primene starih mašina koje se programiraju ručno (G-kodom): Lantek u ponudi ima postprocesore praktično za sve proizvođače CNC probijačica, pa i za one koji više ne postoje

Lantek Expert Punch je moguće nadograditi nizom specijalizovanih modula, modulima za integraciju sa drugim CAD platformama i modulom za 3D projektovanje i generisanje razvijene forme.

Specijalizovan modul za ventilacione sisteme : brzo generisanje razvijenih crteža odabirom šablona i unošenjem ključnih dimenzija
Specijalizovan modul za ventilacione sisteme : brzo generisanje razvijenih crteža odabirom šablona i unošenjem ključnih dimenzija
Mapa Lantek softverskih paketa, modula i nadogradnji
Mapa Lantek softverskih paketa, modula i nadogradnji