SCHRÖDER PBU apiponk

Motorni apiponk PowerBend Universal je računarski upravljan ⌨ nanoTouch alfanumeričkom upravljačkom jedinicom. Računar upravlja vertikalnim kretanjem nosača steznog alata i rotacionim kretanjem alata za savijanje korišćenjem sistema za merenje putanje – povratne sprege. Pozicioniranje zadnjeg naslona (dodatna oprema) se vrši digitalno upravljanim frekventnim inverterom.

SCHRÖDER: PowerBend Universal apiponk

SCHRÖDER: PowerBend Universal apiponk

Osnovna oprema

 • ⌨ nanoTouch upravljačka jedinica, postavljena sa desne strane, na pokretnom nosaču
  • Memorisanje do 9,999 programa savijanja, do 99 savijanja po jednom programu
  • Korekcije uglova za svako savijanje i za program u celini
  • Brojač savijenih pozicija, lista savijanja sa podvučenim trenutnim savijanjem
  • Savijanje interpoliranog radijusa iz više uzastopnih koraka
 • Dvostruki pogon alata za savijanje: 2 x ↯ 2,2 kW (brzina: ⟳ 48 °/s)
 • Motorni pogon nosača steznog alata: ↯ 3,0 kW (brzina: ⥮ 20 mm/s)
 • Hod nosača steznog alata:
  • ↕ 310 mm (ručno fiksiranje steznog alata)
  • ↕ 350 mm (hidraulično fiksiranje steznog alata)
 • Nosač steznog alata pod uglom: ∡ 48° ili ∡ 180 ° (po izboru)
 • Ručno podešavanje zazora savijača: ↕ 80 mm (utiče na radijus savijanja i potrebnu silu)
 • Sistem za ručno fiksiranje steznih alata (kod promene, pomeranja duž linije savijanja…)
 • Jednodelni donji stezni alat (700N/mm²), minimalno graničenje: ⤢ 10mm

Napomena: u osnovnoj opremi mašina dolazi bez gornjeg alata za stezanje i bez alata za savijanje.

Osnovne tehničke karakteristike

Model

Radna širina

Kapacitet savijanja
na punoj širini
(st. čelik, 400 N/mm2)

Dimenzije mašine

Dužina

Širina

Visina

PBU 2,000×4.0

2,040 mm

4.0 mm

3,814 mm

1,694 mm

1,510 mm

PBU 2,500×4.0

2,540 mm

4.0 mm

4,314 mm

1,694 mm

1,510 mm

PBU 3,200×3.0

3,240 mm

3.0 mm

5,014 mm

1,694 mm

1,510 mm

PBU 4,000×2.5

4,040 mm

2.5 mm

5,814 mm

1,694 mm

1,510 mm

Tehničke karakteristike stezača

Stezač
(blankholder)

Orijentacija steznog alata *

Vertikalni hod stezača

Snaga motora stezača

Brzina stezača

ručno ***

hidraulično

(std)

(opt) **

(std)

(opt) **

PBU 2,000×4.0

48° ili 180°

310 mm

350 mm

3 kW

5,5 kW

20 mm/s

46mm/s

PBU 2,500×4.0

48° ili 180°

310 mm

350 mm

3 kW

5,5 kW

20 mm/s

46mm/s

PBU 3,200×3.0

48° ili 180°

310 mm

350 mm

3 kW

5,5 kW

20 mm/s

46mm/s

PBU 4,000×2.5

48° ili 180°

310 mm

350 mm

3 kW

5,5 kW

20 mm/s

46mm/s

* besplatan izbor orijentacije steznog alata ** nadogradnja stezača je dostupna za sve modele PBU serije

*** sistem ručnog fiksiranja alata za stezanje

Tehničke karakteristike savijača

Savijač

(alat za savijanje)

Snaga motora

Ugaona brzina *

Podešavanje zazora

PBU 2,000×4.0

2 x 2.2 kW

48 °/s

80 mm

PBU 2,500×4.0

2 x 2.2 kW

48 °/s

80 mm

PBU 3,200×3.0

2 x 2.2 kW

48 °/s

80 mm

PBU 4,000×2.5

2 x 2.2 kW

48 °/s

80 mm

* dostupna je nadogradnja: „nanoTouch konverter paket“ koja ubrzava kretanje savijača sa 48 °/s na 85 °/s