DENER PumaXL hidraulična apkant presa

U odnosu na osnovnu seriju Dener hidrauličnih CNC apkant presa (SmartXL), PumaXL sadrži modele sa naprednijom osnovnom opremom i pruža veće mogućnosti za nadogradnju zadnjeg naslona i drugih funkcija apkant prese. Dostupni su modeli sa radnom širinom od ⟷ 1550 do 6050 mm i rasponom sile od ⟱ 40 do 1000t.

PumaXL CNC apkant presa sa 11 osa i dodatnom opremom
PumaXL
Upravljačka jedinica DELEM DA-66T

Modeli serije Puma XL u osnovnoj opremi dolaze sa računarski upravljanom R osom (vertikalna pozicija zadnjeg naslona), ručnom kompenzacijom stola (bombaža) i naprednom upravljačkom jedinicom: Delem DA-66T. Upravljačka jedinica je opremljena TFT ekranom visoke rezolucije (17”) osetljivim na dodir (touch-screen). Pored tipičnih funkcija za upravljanje apkant presom, Delem DA-66T omogućava automatsko određivanje redosleda savijanja i 2D grafičku simulaciju procesa savijanja.

European Style – segmentiran sistem stezanja gornjeg alata (osnovna oprema)

Osnovna oprema:

 • Upravljačka jedinica: Delem DA-69T (CNC 2D grafičko okruženje, 17” touch-screen)

 • 4 CNC ose: Y1, Y2, X, i R-osa (vertikalna pozicija zadnjeg graničnika)
 • Zadnji graničnik (X i R osa) dužine: ⤢ 650 mm
 • Set standardnih alata:
  • Gornji nož (Eurostyle), u segmentima ⟷ L= 835 mm, ⤒ H=104,65 mm, ⦛ α=85°

  • Donja prizma (Eurostyle), u segmentima ⟷ L= 835 mm, 4V prizma (12-22-35-50 mm), ⦛ α=85°
 • Sistem stezanja alata: ručno stezanje gornjeg alata (Eurostyle, Promecam)
 • Bočna i zadnja zaštita pristupa
 • Nazivni napon napajanja ⥅ 380V, ⥲ 50-60 Hz, 3 faze
 • Nožna pedala za upravljanje sa total-stop tasterom
 • Dva prednja naslona – podrška za lim
Zadnji graničnik (X i R osa)

Dodatna oprema:

 • Akas 2 laser sigurnosni sistem prednje zone+ CE sertifikat proizvođača
 • CNC upravljana kompanzacija stola (motorna bombaža)
 • CNC Z1 i Z2 ose zadnjeg naslona
 • Dodatna prednja podrška za radni komad
 • Sistem za brzo stezanje gornjeg alata – European Style/Promekan
 • Naprednija upravljačka jedinica: Delem DA-69T koja omogućava 3D prikaz i simulaciju procesa savijanja.
Računarski upravljana Z1 i Z2 osa zadnjeg naslova
Nadogradnje zadnjeg naslona (dodatna oprema)
↕ R, ⤢ X1 i ⤢ X2 nezavisno pozicioniranje leve i desne šape po dubini (X)
↕ R, ⟷ Z1 i ⟷ Z2 nezavisna podužna (Z) pozicija šapa – levo-desno
↕ R, ⟷ Z1, ⟷ Z2, ⤢ X1 i ⤢ X2 nezavisna podužna (Z) pozicija šapa – levo-desno, nezavisno pozicioniranje leve i desne šape po dubini (X)
↕ R1, ↕ R2, ⟷ Z1, ⟷ Z2, ⤢ X1 i ⤢ X2 nezavisna podužna (Z) i visinska (R) pozicija leve i desne šape, nezavisno pozicioniranje šapa po dubini (X)