SALVAGNINI P1

P1 je visoko produktivni sistem za savijanje lima koji može zameniti 3 do 4 apkant prese i time višestruko smanjiti troškove energije, radne snage i prostora.

P1Xe - kompaktni panel bender
P1 – kompaktni panel bender
P1Xe - kompaktni panel bender
P1 – kompaktni panel bender

P1 predstavlja polazni model u SALVAGNINI panel bender seriji (P1, P2, P4)  te je pozicioniran na prelazu između tradicionalnog savijanja apkant presama i automatizovanog savijanja.

Kapaciteti P1 mašine:

  • 1250 mm širina savijanja
  • 125 mm podržana visina pozicije
  • 1.25 mm debljina lima (standardni čelik)

Mašina je nastala kao rezultat detaljne analize potreba tržišta uz naglašenu ulogu profitabilnosti i zaštite okoline. Potrošnja energije iznosi manje od 6kW a rad mašine je u potpunosti tih.

Za više informacija preuzmite PDF brošuru: SALVAGNINI P1 eng