Imet VELOX

Seriju VELOX čine brze cirkularne testere za sečenje aluminiuma i mekih materijala. Zavisno od modela upravljanje testerom je manuelno, poluatomatsko (pneumatsko) ili automatsko sa NC kontrolerom. Stezanje komada je manuelno ili pneumatsko zavisno od modela ili opcione opreme. Opcionu opremnu čine sistem za uklanjanje opiljaka i radni sto sa valjcima.