K-TECH 450 F2000 računarski upravljana tračna testera

K-TECH 450 je računarski upravljana tračna testera za sečenje profila i cevi širine do 450mm, sa automatskim motorno pogonjenim posmakom, zakretanjem rezne glave od -30° do +30° i uređajem za motorno dopremanje materijala sa hodom 2050mm. Model predstavlja prirodni razvoj testere KS 450 u cilju potpune automatizacije proizvodnog procesa. Visoka preciznost pozicioniranja rama i drugih

KS 450 poluautomatska tračna testera

Poluautomatska trakasta testera specijalno dizajnirana za sečenje srednjih i velikih cevi i profila. Rezanje pod uglom do ⦛60° levo i desno sa tačkama za fiksiranje pod uglom: leva strana ⦛0° i ⦛45°, desna strana ⦛45°. Hidraulička stega za fiksiranje radnog komada sa otvaranjem do ⟷ 460 mm. Stega se može slobodno kretati duž radnog stola.

H 800 portalna tračna testera

Portalna poluautomatska tračna testera za sečenje pod pravim uglom čeličnih profila, cevi i šipki (punog materijala). Robusna čelična konstrukcija rama obezbeđuje odsustvo vibracija i buke tokom rezanja. Duž celog vertkalnog hoda (prodora), rezni list napada materijal pod fiksnim uglom od 5°, čime je obezbeđen ravnomeran kvalitet reza i izbegnuto usporavanje pri kraju hoda. Nezavisno upravljanje

RECORD 250 cirkularna testera

RECORD 250 je robusna cirkularna testera namenjena sečenju metalnih profila, cevi i punih materijala (čelik zatezne čvrstoće do 70kg/mm2), sa trofaznim motorom i dve radne brzine. Prodor testere kroz materijal je ručno pogonjen a rezna glava se može zakretati pod uglom od ⦛0° do ⦛45° levo i desno. Pored rezne glave zakretanje je omogućeno i

IDEAL 250 cirkularna testera

IDEAL 250 je cirkularna testera namenjena sečenju metalnih profila, cevi i punih materijala. Prodor testere kroz materijal je ručno pogonjen a rezna glava se može zakretati pod uglom od ⦛0° do ⦛45° na levo. Startni prekidač se nalazi unutar rukohvata. Sistem za hlađenje sa sopstvenom pumpom i dodatnim filterom. Monofazni motor, niski radni napon 24V.

RECORD 350 cirkularna testera

RECORD 350 je robusna cirkularna testera namenjena sečenju metalnih profila, cevi i punih materijala (čelik zatezne čvrstoće do 70kg/mm2), sa trofaznim motorom i dve radne brzine. Prodor testere kroz materijal je ručno pogonjen a rezna glava se može zakretati pod uglom od ⦛0° do ⦛45° levo i desno. Pored rezne glave zakretanje je omogućeno i

VELOX 350 cirkularna testera

Seriju VELOX čine brze cirkularne testere za sečenje aluminiuma, obojenih metala i drugih mekih materijala. Zavisno od modela upravljanje testerom je ručno, poluatomatsko (pneumatsko) ili automatsko sa NC kontrolerom. Stezanje komada je ručno ili pneumatsko u zavisnosti od modela ili opcione opreme. Opcionu opremnu čine sistem za uklanjanje opiljaka i radni sto sa valjcima. Rezanje

SIRIO 370 SH-E: poluautomatski vertikalni cirkular

Vertikalna cirkularna testera za sečenje čeličnih i aluminijumskih profila prečnika do ⌀ 120mm sa automatskim hidrauličkim prodiranjem reznog diska i računarski upravljanim dopremanjem radnog komada. Tehnološki parametri se zadaju pomoću NC upravljačke jedinice. U osnovnoj opremi: NC upravljačka jedinica brojač komada vreme izrade potrošnja motora brzina sečiva radni vek alarmi i statusne poruke motorizovana četka

SBL 6000: automatska hranilica za AF-NC modele

Računarski upravljana hranilica za CNC modele automatskih Sirio i Velox vertikalnih cirkulara – dodatna oprema. SBL 6000 omogućava automatsko dopremanje cevi prečnika od 20 do 90 mm, kvadratnih proila 80 x 80 mm i punih šipki prečnika do 50mm. Maks. dužina profila: 6000mm. Šanžer za materijal je dugačak 6000mm i širok 750mm sa podesivim nagibom.