SAJAM TEHNIKE 2019

Ove godine smo obeležili 15. godinu neprekidnog učešća na Sajmu tehnike u Beogradu (od 21. do 24. maja 2019). U parteru Hale 1 (#1132) smo izložili: CNC probijačicu; servo-električnu i hidrauličnu apkant presu; mašine za savijanje cevi; CNC tračnu testeru; alate za probijačice i apkant prese; optičke elemente i drugi potrošni materijal za lasersko sečenje.

EUROMAC MTX6 1250/30-2500

EUROMAC MTX6 1250/30-2500

servo-hidraulična udarna glava, precizno softversko upravljanje dinamikom i krajnjim pozicijama vertikalne ose, 6 alatnih stanica veličine D, 3 rotacione stanice, dubina C profila: 1250 mm, sila: 30 tona, hod X ose: 2500 mm; multi-tool alatne stanice FMTE6 i FMTE10

SAFAN DARLEY E-Brake 50-2050 Ultra

SAFAN DARLEY E-Brake 50-2050 Ultra

Servo-električna CNC apkant presa, radne širine 2050 mm i sile 50 t. 3D zadnji naslon (šest osa); Smart Tool Locator; hidrauličko stezanje alata; laserska provera ugla; projekcija linije savijanja; nadogradnja Q otvora na 650 mm;

DENER SmartXL 40-15

DENER SmartXL 40-15

Hidraulička CNC apkant presa, radne širine 1550 mm i sile 40 t, sa X i R CNC osama zadnjeg naslona i DSP laserska zaštita radne zone.

ESA S 630: upravljačka jedinica na DENER SmartXL 40-15 aplant presi

CBC FLEX & UNI

CBC UNI 22 Manual, UNI 42A i UNI 60A mašine za savijanje cevi bez trna

IMET BS 400/60 AFI-NC

IMET BS 400/60 AFI-NC

Računarski upravljana hidraulična tračna testera: do 99 programa sečenja, korak dodavača: 515 mm, varijabilna brzina reza, hidraulično stezanje sa kontrolom sile, kapacitet: kružni profil do 310 mm, kvadratni do 280 mm, pravougaoni do 400 x 250 mm CC tračna testera sa automatskim dodavačem; hidrauličnim prodorom; zakretanjem do 60 stepeni; varijabilnom brzinom reza;

Alati za probijačice i apkant prese

MATE Precision Tooling – alati za CNC probijačice
PLASMET alati za apkant prese
OPHIR optika za lasersko sečenje

SALVAGNINI Corner

Deo štanda je bio posvećen SALVAGNINI rešenjima za lasersko sečenje (fiber-laser), savijanje (panel-bender i apkant), probijanje lima i automatizaciju. Glavne teme su bile: nova CNC probijačica visoke produktivnosti S1, redizajn L3 fiber-lasera, novi MAC 2.0 sistem za panel-bendere koji omogućava adaptaciju prema osobinama materijala (prvi komad bez greške!).

Pozicija štanda u Hali 1

Fotografija:
https://www.crystaldelic.com