CPM 30: trovaljak za profile

Serije modela trovaljaka za savijanje profila i cevi CPM se zasnivaju na „piramidalnom“ rasporedu (jednakokraki trougao, promenjive visine) valjaka. Prečnik savijanja se određuje vertikalnom pozicijom bočnih valjaka, dok je pozicija centralnog valjka stalna. Mašine mogu biti postavljene u: uspravnom ili vodoravnom položaju. CPM 30 je projektovan tako da omogućava savijanje snažnih profila i cevi na

Imcar PIR 3/90 NC: trovaljak za savijanje profila

Trovaljak za savijanje cevi i profila, piramidalnog tipa sa električno pogonjenom rotacijom sva tri valjka i hidrauličkim (vertikalnim) pozicioniranjem centralnog valjka. Pored digitalnog očitavanja pozicije centralnog valjka, osu (vertikalna) centralnog valjka može pozicionirati upravljački programator (NC) prema zadatoj sekvenci (programu). Modeli serije PIR 3 su većih radnih kapaciteta i imaju pogon (rotacija) na sva tri