K-TECH 450 F2000 računarski upravljana tračna testera

K-TECH 450 je računarski upravljana tračna testera za sečenje profila i cevi širine do 450mm, sa automatskim motorno pogonjenim posmakom, zakretanjem rezne glave od -30° do +30° i uređajem za motorno dopremanje materijala sa hodom 2050mm. Model predstavlja prirodni razvoj testere KS 450 u cilju potpune automatizacije proizvodnog procesa. Visoka preciznost pozicioniranja rama i drugih

BS 350/60 AFI-E tračna testera

Automatska tračna testera za sečenje cevi i profila opisanog prečnika do ⌀ 305 mm. Rezanje pod uglom do ⦛60° levo: tačke za lako fiksiranje ugla: ⦛0°, ⦛45°, ⦛60°. Automatsko sečenje uglova ⦛0°, ⦛45°, ⦛60°. Hidraulički dopremač sa otvorom ⟷ 350mm, maksimalnim hodom ↹ 515mm i minimalnim hodom ↹ 4mm. Hidraulička stega za fiksiranje radnog komada.

BS 300/60 AFI-E tračna testera

Automatska tračna testera za sečenje cevi i profila opisanog prečnika do ⌀ 255 mm. Rezanje pod uglom do ⦛60° levo: tačke za lako fiksiranje ugla: ⦛0°, ⦛45°, ⦛60°. Automatsko sečenje uglova ⦛0°, ⦛45°; poluautomatsko sečenje ⦛60°. Hidraulički dopremač sa otvorom ⟷ 300mm, maksimalnim hodom ↹ 515mm i minimalnim hodom ↹ 4mm. Hidraulička stega za fiksiranje

BS 400/60 AFI-NC tračna testera

Automatska CNC tračna testera za sečenje cevi i profila opisanog prečnika do ⌀ 310 mm. Rezanje pod uglom do ⦛60° levo: tačke za lako fiksiranje ugla: ⦛0°, ⦛45°, ⦛60°. CNC upravljanje radom mašine: varijabilna brzina reznog lista, brojač delova, dopremanjem komada (dužina), prodorom rama. Hidraulički pogonjeno vertikalno kretanje rama. Dopremač radnog komada sa otvaranjem 400

BS 350/60 AFI-NC tračna testera

Automatska CNC tračna testera za sečenje cevi i profila opisanog prečnika do ⌀ 305 mm. Rezanje pod uglom do ⦛60° levo: tačke za lako fiksiranje ugla: ⦛0°, ⦛45°, ⦛60°. CNC upravljanje radom mašine: varijabilna brzina reznog lista, brojač delova, dopremanjem komada (dužina), prodorom rama. Hidraulički pogonjeno vertikalno kretanje rama. Dopremač radnog komada sa otvaranjem 350

BS 300/60 AFI-NC tračna testera

Automatska CNC tračna testera za sečenje cevi i profila opisanog prečnika do ⌀ 255 mm. Rezanje pod uglom do ⦛60° levo: tačke za lako fiksiranje ugla: ⦛0°, ⦛45°, ⦛60°. Automatsko sečenje uglova ⦛0°, ⦛45°; poluautomatsko sečenje ⦛60°. CNC upravljanje radom mašine: brzina sečiva, brojač delova, hod dopremanja. Hidraulički dopremač sa maksimalnim hodom ↹ 540mm. Hidraulička