SALVAGNINI P4Lean

SALVAGNINI je pre više decenija (1977.) razvio potpuno novi koncept mašina za savijanje koje su nazvane: panel bender.
Panel bender pojmovno možemo odrediti kao: visoko automatizovana mašina za kompleksno savijanje lima primenom univerzalnih alata i posebne tehnike savijanja.

SALVAGNINI P4Xe Panel Bender

SALVAGNINI P4Xe Panel Bender

Serija P4Xe predstavlja panel bender modele sa najvećim kapacitetima: maks. dužina savijanja 3850mm i visina 254 mm.

Sa aspekta automatizacije P4Xe modeli se mogu isporučiti u tri konfiguracije:

Osnovna (BASIC) konfiguracija: polu automatsko postavljanje i skidanje lima

BASIC konfiguracija: polu automatsko postavljanje i skidanje lima

AUTO konfiguracija: dobavljanje materijala iz skladišnog tornja i preuzimanje obrađenih komada.

AUTO konfiguracija: dobavljanje materijala iz skladišnog tornja i preuzimanje obrađenih komada.

FLEX konfiguracija: automatsko dopremanje table sa stola i pruzimanje obrađenog komada

FLEX konfiguracija: automatsko dopremanje table sa stola i pruzimanje obrađenog komada

SALVAGNINI P4Xe serija panel bendera obuhvata ukupno 5 modela koji su podeljeni u dve familije: P4Xe-**16 i P4Xe-2725.

P4X-2116  P4X-2516 P4X-2516/3
Tehnička specifikacija modela
Maks. ↕ dužina table (mm) 2495 2795 2795
Maks. ⟷ širina table (mm) 1524 1524 1524
Maks. ⤭ dijagonala table (mm) 2500 2800 2800
Maks. ⟷ širina savijanja (mm) 400-1950 1950-2180 2500 2500
Maks. ↕ visina savijanja (mm) 165 165 165
Min. ≠ debljina lima (mm) 0.5 0.5 0.5
Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°): čelik, UTS 410 N/mm2 2.5 (± 90°)
2.1 (± 135°)
2.1 (± 90°)
1.6 (± 135°)
2.5 (± 90°)
2.1 (± 135°)
3.2 (± 90°)
2.5 (± 130°)
Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°): inoks, UTS 600 N/mm2 2.1 (± 90°)
1.6 (± 125°)
1.6 (± 90°)
1.0 (± 125°)
2.1 (± 90°)
1.6 (± 125°)
2.1 (± 90°)
1.6 (± 125°)
Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°): aluminijum, UTS 265 N/mm2 3.2 (± 90°)
2.1 (± 135°)
2.5 (± 90°)
1.6 (± 135°)
3.2 (± 90°)
2.1 (± 135°)
3.2 (± 120°)
2.5 (± 130°)
P4X-3216 P4X-3216/3 P4X-3816 P4X-2725
Tehnička specifikacija modela
Maks. ↕ dužina table (mm) 3495 3495 3990 3048
Maks. ⟷ širina table (mm) 1524 1524 1524 1524
Maks. ⤭ dijagonala table (mm) 3500 3500 4000 3100
Maks. ⟷ širina savijanja (mm) 3200 3200 3850 2700
Maks. ↕ visina savijanja (mm) 165 165 165 254
Min. ≠ debljina lima (mm) 0.5 0.8 0.5 0.5
Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°): čelik, UTS 410 N/mm2 2.5 (± 90°)
2.0 (± 135°)
3.2 (± 90°)
2.5 (± 130°)
2.1 (± 90°)
1.6 (± 135°)
3.2 (± 90°)
2.3 (± 135°)
Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°): inoks, UTS 600 N/mm2 2.1 (± 90°)
1.6 (± 125°)
2.1 (± 90°)
1.6 (± 125°)
1.6 (± 90°)
1.0 (± 125°)
2.3 (± 90°)
1.6 (± 135°)
Maks. ≠ debljina (mm) i ugao savijanja⦛ (°): aluminijum, UTS 265 N/mm2 3.2 (± 90°)
2.1 (± 135°)
3.2 (± 120°)
2.5 (± 130°)
2.5 (± 90°)
1.6 (± 130°)
3.2 (± 90°)
2.3 (± 135°)

http://www.youtube.com/watch?v=69E45p26aRg

SALVAGNINI P4Xe panel bender

SALVAGNINI P4Xe panel bender

Za više informacija o P4Xe modelima preuzmite: P4Xe brošura u PDF formatu

Izdvajamo neke od inovacija koje su primenjene u P4Xe panel bender mašinama:

  • Univerzalna SALVAGNINI tehnologija savijanja (više informacija)
  • Long Life Concept – Skup unapređenja za povećanje dugovečnosti mašine: trajanje alata, radni vek ulja, mernih komponentni i konstrukcije… (više informacija)
  • Sistemi koji omogućavaju veću prilagodljivost mašine materijalu (više informacija)

Za manje modele panel bendera preporučujemo da razmotrite SALVAGNINI P4Xe i SALVAGNINI P1 seriju modela.