Program seminara

Program seminara SEP2013 – MAJ2014

U periodu od septembra 2013. godine do maja 2014. organizovaćemo niz  (besplatnih) obrazovno-informativnih događaja u formi: seminara, prezentacija i radionica. Cilj programa je prenos znanja o novim tehnologijama, razmena iskustava i informacija o dostupnim rešenjima za unapređenje proizvodnog procesa u različitim tehnološkim oblastima obrade lima, cevi, žice i profila. Do sada su uspešno realizovani događaji: SALVAGNINI seminar o

CMS TECNOCUT

Seminar o sečenju vodom – TECNOCUT

Četvoročlana delegacija KOPLAS Grupe je posetila seminar o tehnologiji sečenja vodom koji je održan u kompaniji CMS TECNOCUT 27. maja 2013. Kompanija CMS (“Costruzione Macchine Speciali”) se nalazi u gradu Zogno, Italija. TECNOCUT je divizija kompanije CMS, koja je posvećena proizvodnji specijalizovanih mašina za sečenje vodom. Prenosimo vam neke od fotografija sa ovog događaja:  

CMS TECNOCUT

CMS (“Costruzione Macchine Speciali”) je grupacija posvećena proizvodnji specijalnih mašina. CMS je osnovan 1969. godine i do sada je proizveo preko 6,000 mašina. Zapošljava preko 500 radnika i ostvaruje ukupan promet (2012) 90 miliona euro, pri čemu 85% prometa čini izvoz (izvan italije). Proizvodni pogoni imaju ukupnu površinu preko 50,000 metara kvadratnih a nalaze na tri