Rečnik: Informacione tehnologije & Automatizacija

CAD

Computer Aided Design

Proizvodni koncept koji podrazumeva projektovanje proizvoda i izradu tehničke dokumentacije uz pomoć računara. Najčešće korišćeni softverski paketi: Auto CAD, Catia, Solid Works, Pro Engineer.

 

CAM

Computer Aided Machining

Proizvodni koncept koji podrazumeva kompjutersko upravljanje proizvodnjom, odnosno primenu računara u upravljanju i automatizaciji mašina. CNC predstavlja jednu od konkretizaja ovog koncepta.

 

CAD/CAM

Computer Aided Design / Computer Aided Machining

Označava integraciju CAD i CAM proizvodnih koncepta. U praksi se koristi kao naziv vrste softvera koji omogućava automatsko i/ili polu-automatsko programiranje CNC mašina (generisanje NC koda) na osnovu tehničkog crteža napravljenog u CAD programu DXF/DWG su najčešće podržani formati.

 

CNC

Computer Numerical Control

Komjutersko upravljanje radom mašine koje podrazumeva: interaktivni korisnički interfejs i postojanje povratne sprege: računar raspolaže, preko odgovarajućih senzora i mernih uređaja, informacijom o stvarnoj poziciji svake od kontrolisanih osa. Pomoću informacije o stvarnom položaju osa CNC omogućava automatske korekcije i sveukupno veći stepen kvaliteta proizvodnog procesa.

 

ERP

Entherprise Resource Planning

U početku je ERP bio komercijalni naziv sa upravljački informacioni sistem (MIS) koji je pratio stanje proizvodnih resursa kompanije. Vremenom je termin postao sinonim za znatno kompleksnija upravljačka rešenja. Danas ERP podrazumeva i mogućnost integracije: upravljačkih (zalihe, ponude, narudžbine, radni nalozi), razvojno-tehnoloških (tehnička dokumentacija, 3D/2D modeli i projekti, NC kodovi) i proizvodnih (direktno upravljanje mašinama preko jedinstvenog informacionog sistema organizacije) funkcija.

 

DXF

Drawing Interchange Format

Format za tehničke crteže koji je krajem 1982. uvela kompanija Autodesk za svoj AutoCAD softver. Vremenom je format postao industrijski standard za CAD.

 

DWG

Drawing

Iako je nastao 1970tih ovaj format za tehničku dokumentaciju se još uvek koristi. Tradicionalno se smatra da DWG ima širu podršku od DXF formata iako se sve ređe sreće u CAD, CAM i CAD/CAM rešenjima.

 

NC

Numerical Control

Numeričko upravljanje predstavlja osnovni oblik elektronskog upravljanja radom mašine. Upravljački interfejs uglavnom sadrži jednostavne prikazivače vrednosti i multifunkcionalne kontrolne tastere. Ključnu razliku u odnosu na CNC upravljanje predstavlja nepostojanje povratne sprege: upravljačka elektronika šalje naredbu mašini ali nema mogućnost da proveri da li je naredba i zaista sprovedena.

 

NC kod

Numerical Control Code

Niz komandi koje linearno izvršava upravljački računar na mašini (CNC). NC kod je najčešće u tekstualnom formatu (ASCII) i iskusniji operateri obično mogu da razumeju instrukcije koje sadrži.

 

IT

Information Technology

Informacionu tehnologiju predstavlja primena bilo kog sredstva i/ili načina za: beleženje, čuvanje, i distribuciju podataka. U širem smislu, IT predstavljaju i bibliotekarske tehnike korišćene u vreme čuvene Aleksandrijske biblioteke. Ipak, u praksi se pod pojmom IT najčešće podrazumeva njegovo uže značenje: informacione tehnologije zasnovane na primeni računara i elektronske komunikacione infrastrukture.

 

UPS

Uninterruptible Power Supply

Uređaj koji omogućava računaru da neometano radi određeno vreme (~15min) i u slučaju kada naglo nestane struje. Vreme koje pruža UPS je dovoljno za bezbedno snimanje trenutno otvorenih datoteka i regularno gašenje računara.