ŠINVOZ (Zrenjanin)

ŠINVOZ je preduzeće, osnovano 1887. godine, za remont i tekuće održavanje elektromotornih, dizel i električnih lokomotiva. Početkom 2015. godine formiran je nov pogon za fleksibilnu obradu lima koji je opremljen novim mašinama visoke klase za: CNC lasersko sečenje, CNC probijanje i  CNC apkant i CNC apiponk savijanje lima. Pored sečenja, deformacije i savijanja lima, ŠINVOZ

STELIT 90 (Obrenovac)

STELIT 90 se primarno bavi konstruisanjem i proizvodnjom opreme od nerđajućeg čelika – pre svega procesne opreme, sistema za otprašivanje, ventilaciju i tretman vode. Pored sopstvenih projekata i proizvoda kompanija nudi uslugu plazma sečenja visokog kvaliteta. HPM High Definition plazma omogućava sečenje sa dvostruko manjim stepenom rasipanja mlaza (manji konus) u odnosu na obične mašine

MARS GROUP (Beočin)

MARS Group je tehnološki i tehnički superioran na job-shop / out-source tržištu Srbije – a 99% . O tehnološkom nivou i primenjenom sistemu kvaliteta svedoči činjenica da je Evropska Organizacija za Nuklearna Istraživanja (CERN), na našu preporuku – a nakon probnih porudžbina, odabrala upravo ovu kompaniju za svog primarnog dobavljača iz Srbije. Veoma smo ponosni

PRO VAR (Nova Pazova)

Visok nivo tehnološkog znanja i iskustva u oblasti zavarivanja najšireg spektra materijala. ProVar je mikropreduzeće koje je sposobno da reši naizgled nemoguće probleme u ovoj tehnološkoj oblasti – zbog čega ima ogroman značaj za tehnološko-industrijsku infrastrukturu na koju se oslanjaju mala i srednja preduzeća u različitim oblastima obrade metala i građevine. Njiho prisustvo na tržištu usluga