FICEP

Web: http://www.ficep.it/

Italijanska kompanija FICEP proizvodi kombinovane mašine za probijanje, isecanje slota i sečenje profila i flahova velike debljine. Proizvodi kompanije Ficep svoju primenu nalaze uglavnom u proizvodnji građevinskih konstrukcija i specijalizovanih mehanizacija (npr. kopačica površinskog kopa)

Za potrebe svojih probijačica FICEP samostalno proizvodi alate.