SAFAN-DARLEY H-Brake 175-400T

H-Brake 175-400T serija: inovativne hidrauličke apkant prese radne širine od ⟷ 3100 do ⟷ 6220 mm i radne sile od ⟱ 175 do ⟱ 400 t. Prese ove serije predstavljaju nadogradnju Safan Darley programa servo-električnih apkant savijačica namenjene savijanju većih debljina pri velikim silama. H-Brake modeli nasleđuju napredna rešenja E-Brake serije. Primenjeno je dvostruko vođenje radnog mosta (“bat”, “pressing beam”), modularni sistem zadnjeg naslona i koncept varijabilne konstrukcije rama i vertikalnog hoda u skladu sa pojedinačnim zahtevima kupaca.

H-Brake hidrauličke apkant prese

H-Brake hidrauličke apkant prese

H-Brake sa dodatnom opremom

H-Brake sa dodatnom opremom


Mašina je predviđena za računarsko upravljanje sa 6 radnih osa primenom Safan Darley E-Control ili Delem upravljačkih jedinica (CNC). Upravljanje se može nadograditi sa E-Bend laserskim merenjem ugla radi povećane preciznosti i smanjenja troškova nulte serije. Sa prednje strane je moguće nadograditi računarski upravljanu podršku za lim: E-Mate 1000 / 2000.

Softver upravljačke jedinice - grafičko programiranje

Softver upravljačke jedinice – grafičko programiranje

Zadnji naslon je u osnovnoj opremi dvo-osni (X, R) a može biti proširen sa ukupno 9 radnih osa – moguća je ugradnja više dX osa a dostupan je širok izbor različitih vrsta i oblika šapa za naslanjanje lima. Pored svetlosne zaštite zone savijanja Lightguard u ponudi je više dodatnih bezbednosnih sistema.

Dostupni adapteri za gornje i donje alate

Dostupni adapteri za gornje i donje alate

Upravljački računar

Upravljački računar

Uključeno u osnovnu opremu:

 • EC20 Control-upravljačka jedinica na pokretnom nosaču

 • NSCL II MC Premium

 • EC Profiler 2D simulator savijanja sa automatskim utvrđivanjem koraka savijanja

 • Računarski upravljana (CNC) Y1 i Y2 osa

 • Računarski upravljana (CNC) X osa

 • Računarski upravljana (CNC) R osa

 • Ručno pozicionirana Z1 i Z2 osa

 • NCSL II MC Premium nosač gornjeg alata sa mehaničkim stezanjem

 • Računarski upravljana (CNC) kompenzacija radnog stola (bombaža)
 • Svetlosna sigurnosna zavesa (lightguard)
 • Osvetljenje radne zone

 • Elektro instalacija za trofazno napajanje sa nulom (N) i uzemljenjem (PE) , 50Hz 400/230V

 • Standardne ruke za podršku sa prednje ruke: L=300mm