SALVAGNINI laserska glava

SALVAGNINI laserska glava (THF): sopstvena glava za lasersko sečeve sa automatskim fokusom i jednim 200mm sočivom.

SALVAGNINI laserska glava (THF)

SALVAGNINI laserska glava (THF)

Kako bi obezbedio superiorne performanse sečenja i maksimalno iskorišćenje potencijala fiber laser izvora SALVAGNINI je razvio sopstvenu lasersku glavu. SALVAGNINI laserski sistemi mogu da seku veće debljine u odnosu na druge proizvođače koji koriste isti (IPG) fiber laser izvor. Ovo je naročito primetno kod problematičnih materijala kao što su inoks i aluminijum.

SALVAGNINI glava za lasersko sečenje (THF) sadrži jedno sočivo sa automatskim fokusom što omogućava brze promene u proizvodnji zbog eliminacije ručnog podešavanja glave kod promene vrste materijala. Sočivo je radijalno hlađeno azotom tako da hlađenje deluje ravnomerno na celu površinu čime se otklanja mogućnost termalne deformacije.

SALVAGNINI laserska glava u akciji

SALVAGNINI laserska glava u akciji

Glava je opremljena kapacitativnim senzorom koji omogućava održavanje programirane udaljenosti dizne od površine lima čak i kada je lim neravan (talasast). Ovaj senzor takođe detektuje kontakt glave sa eventualnim preprekama (kod veoma neravnog lima ili veoma sitnih komada koji se nakose jer delimično propadnu kroz rešetku).

SALVAGNINI laserska glava (THF) je specijalno razvijana za fiber izvor i SALVAGNINI laserski sistem zbog čega ima niz prednosti u odnosu na laserske glave nezavisnih proizvođača kao što je PRECITEC (koju koriste: DURMA, NUKON, ERMAK…)

  • Automatsko fokusiranje sočiva –brža priprema mašine za obradu novog materijala

  • Samo jedno fokusno sočivo u laserskoj glavi – još manji troškovi održavanja i zamene optičkih elemenata

  • Optimalna konstrukcija – namenski razvijana za fiber izvore i specifičnosti SALVAGNINI laserskih sistema, zajedno sa sopstvenom upravljačkom platformom (SiX) omogućava bolje performanse sečenja od PRECITEC glave koristeći isti IPG fiber laser izvor:

Maks. debljina sečenja inoksa sa 2kW IPG izvorom:

  • SALVAGNINI laserska glava: 10mm

  • PRECITEC laserska glava (DURMA, NUKON, ERMAK…): do 8mm

Maks. debljina sečenja aluminijuma sa 2kW IPG izvorom:

  • SALVAGNINI laserska glava: 8 mm

  • PRECITEC laserska glava (DURMA, NUKON, ERMAK…): do 6mm