Euromac FX Bend Cell

Euromac FX Bend Cell seriju čine robotizovane proizvodne jedinice sa integrisanom FX Bend apkant presom. FX Bend apkant prese predstavljaju servo-električne CNC savijačice namenjene brzoj i preciznoj izradi sitnih pozicija od lima. Modeli su radne širine od ⟷ 1020 do ⟷ 2550 mm i sile od ⟱ 230 do ⟱ 600 kN. Osnovna konstrukcija FX Bend savijačica je odlivak visoke zatezne čvrstoće (700 N/mm2), izrađen Meehanite tehnologijom.

FX Bend Cell 1547 Standard
FX Bend Cell 1547 Standard

Off-line programiranje
Omogućava efikasno planiranje proizvodnje bez obzira na broj različitih pozicija jer eliminiše fazu obučavanja robota.

Integrisana konstrukcija između prese i robota
Robot je integrisan u konstrukciju FX Bend prese čime se optimalno koristi prostor u proizvodnoj hali.

Sistem u potpunosti realizuje Euromac
Euromac isporučuje kompletno rešenje, projektuje, razvija i integriše sve komponente. Sistem je kompletan, pouzdan i lak za upotrebu.

Proizvodna jedinica ima mogućnost rada u:

 • automatskom režimu
  • kada apkant presu opslužuje robot
 • ručnom režimu
  • kada apkant presu opslužuje operater

Standardni upravljački softver

 • podržava uvoz DXF crteža, direktno na upravljačkoj konzoli mašine
 • modul za korišćenje parametrizovanih crteža – crteži standardizovanih pozicija koji se automatski generišu na osnovu zadatih vrednosti za skup karakterističnih mera

Komponente sistema

 • Servo-električna FX Bend presa sa 6-osnim zadnjim naslonom
 • Robot-manipulator Kuka KR10 cyberrtech nano (6 CNC osa)
 • Postolje robota integrisano sa mašinom
 • Sistem za okretanje (turnover) komada
 • Dvostruka kontrola komada
 • Stanica za dopremanje materijala, sa dve palete za table 1200×800 mm
Standard Plus Max Širina
savijanja
Maksimalna sila
FX Bend Cell 1023 ⦿ ⦿
1020 mm 230 kN
FX Bend Cell 1547 ⦿ ⦿ ⦿ 1530 mm 470 kN
FX Bend Cell 1547 KR60 ⦿
⦿ 1530 mm 470 kN
FX Bend Cell 2560 ⦿
⦿ 2550 mm 500 / 600 kN

FX Bend Cell Standard:

 • Paletizacija na Europaletu
 • Sto za centriranje komada
 • Automatski tračni konvejer za odpremanje u kutije (dodatna oprema)

FX Bend Cell Plus:

 • Paletizacija na Europaletu
 • Automatski tračni konvejer, zajedno sa motorizovanim rol konvejerom, za odpremanje u više kutija
FX Bend Cell 1547 Plus

FX Bend Cell Max:

 • Paletizacija na motorizovani rol konvejer za Europalete
 • Vertikalno skladište za do 10 Europaleta (dodatna oprema)
 • Automatski tračni konvejer za odpremanje u kutiju (dodatna oprema)
 • Sedma CNC osa za robot-manipulator (dodatna oprema)
FX Bend Cell 2560 Max
Tračni konvejer za odpremanje komada u kutije
Tračni konvejer za odpremanje komada u kutije
Motorizovano odpremanje Europaleta nakon paletizacije