AMOB eMOB servo-električne CNC savijačice cevi

eMOB 150 CNC
Vertikalna CNC upravljana matrica za pomoćni pritisak
Mogućnost korišćenja više alata (multi-stack)
Tangentalni bust

eMOB serija modela predstavlja najsavremeniju tehnologiju za savijanje cevi sa elektro-pogonom radnih osa. Modeli podržavaju savijanje cevi od 10 mm do 150 mm spoljnog prečnika kao i upotrebu više različitih alata (multi-stack) zbog čega je moguće izraditi različite centralne radijuse savijanja u jednom stezanju. Primenom bustera na nosaču cevi mogući su mali radijusi do 1 x D (prečnik cevi) i kao i eliminisanje tragova stezanja. Mašine mogu biti opremljene i automatskim detektorom vara (kod savijanja šavnih cevi), integrisanim jedinicama za probijanje i odsecanje cevi kao i sistemom za automatsko nalaganje materijala i odlaganje savijenog komada.

Energetska efikasnost

Potpuno elektro-pogonjene savijačice cevi su energetski najefikasnije mašine na tržištu. Primenjeni servo-električni motori imaju najviši stepen energetske efikasnosti, troše energiju samo kada vrše rad, uz minimalnu buku i zanemarljivo oslobađanje toplote.

eMOB 100 – CNC savijačica cevi

Brzina

eMOB modeli rade velikom brzinom, uz potpuno upravljanje kretanjem. Sve radne ose su nezavisno upravljane apsolutnim servo-motorima, što znači da brzina i kretanje svake od osa može biti sinhronizovano i optimizovano do savršenstva – drastično smanjujući vreme izrade.

Jedinica za probijanje cevi
Multi-stack – rad sa više alata od jednom

Preciznost

Elektronski sistem upravljanja kretanjem obezbeđuje potpunu ponovljivost pozicioniranja. Potpuno elektro-pogonjene mašine ne menjaju svoje ponašenje tokom rada, što znači da nema gubitaka vremena i materijala za korektivna podešavanja mašine.

Lako programiranje i podešavanje

Zadavanje novog programa je veoma jednostavno. Softver omogućava kreiranje programa na osnovu CAD 3D modela.

AMOB 3D SOFTWARE

Mašine dolaze sa novom generacijom AMOB 3D softvera koji, između ostalog, omogućava automatsku kompenzaciju opružnog efekta (spring-back) i korekciju savijanja tokom radnog ciklusa, čuva podešavanja i pozicije alata, vrši proveru izvodljivosti savijanja (otkriva potencijalni sudar materijala sa mašinom) i interpolira kretanje svih 9 radnih osa. Ove osobine smanjuju pripremno vreme i vreme izrade, eliminišu škart i vreme za probe tokom procesa izmene alata. Modeli eMOB serije su idealni za kompanije koje rade sa skupim materijalima i svaka potencijalna greška je kritična.

Osnovne tehničke karakteristike modela eMOB serije

Više na sajtu proizvođača:
https://www.amobgroup.com/en/products/fully-electric-cnc-tube-bender/

Katalog:
http:// https://www.amobgroup.com/wp-content/uploads/2018/10/TUBE_ENG_V2019.pdf