Vimercati CSI 3006: NC hidrauličke makaze

VIMERCATI CSI serijhidrauličnih makaza su “giljotina” tipa, sa zatvorenom bočnom konstrukcijom. Konstrukcija makaza je izrađena od monolitne elektro-varene ploče. Radna greda (giljotina) je izrađena na identičan način. Vođenje je široko i robusno čime je obezbeđena upravnost i postojanost zazora kroz duži niz godina intenzivne eksploatacije. Radni sto je od punog materijala, izrađen iz ploče velike debljine. Modeli hidrauličkih makaza radne širine 3000 mm i kapaciteta sečenja do 6 mm su najpopularnije makaze za lim – stoga ćemo u nastavku teksta dati više detalja o Vimercati CSI 3000 x 6 NC makazama. 

CSI seriju VIMERCATI hidrauličnih makaza čine modeli radnog zahvata 3000 mm i 4000 mm sa kapacitetom sečenja lima do 15mm. Standardnu opremu čine izmenjivi noževi sa dve rezne ivice, svetlosni marker linije sečenja, motorno podešavanje zazora, NC kontrolisani graničnik, podesivi hod i napadni ugao noža te prednji oslonci za lim. Kao dodatna oprema dostupni su: produženi zadnji naslon, specijalni noževi, pneumatski prihvatnik, automatsko podmazivanje, sto sa rolerima i CNC računar. SCI serija makaza je zatvorenog tipa, dok je CH serija sa bočnim prorezom za sečenje tabli lima velike širine. Konstrukcija obe serije je “giljotina”.

 

CSI NC makaze goljotina

Standardna oprema

 • Bočna prednja greda dužine 1200 mm sa milimetarskom skalom

 • NC motorizovan zadnji graničnik dužine 1000 mm

 • Osvetljenje linije sečenja

 • Motorizovano podešavanjezazoranoževa

 • Motorizovano podešavanje napadnog ugla

  • tasterima + i – na upravljačkom panelu

 • Dve prednje podrške za lim dužine 1000 mm

 • Upravljanje širinom sečenja (cut limiter)

  • potenciometa na panelu

 • Visoko kvalitetni noževi za sečenje inoksa i ostalih čelika

 • Zadnja svetlosna zaštita (CE)

Upravljački panel za makaze

Upravljački panel

Preporučena dodatna oprema

Zadnji prihvatik lima do 6 mm

Dodatna oprema: zadnji pneumatski prihvatik lima do 6 mm

 

Kugle na radnom stolu za lakšu manipulaciju tablama

Dodatna oprema: radni sto sa kuglama

automatsko podmazivanje vođenja

Dodatna oprema: automatska pumpa za podmazivanje

Tehničke karakteristike najpopularnijeg modela: CSI 3006

Hidrauličke NC makaze „giljotina“ konstrukcije, zatvorenog profila (nema bočnog proreza), namenjene sečenju lima debljine do ≠ 6mm i širine ⟷ 3050 mm, sa promenjivim uglom sečenja: od 0,5 ° do 2,5°.
Motorizovani zadnji graničnik: 1000 mm.

Kotiranje

Radni kapaciteti

CSI 3006

Dužina zadnjeg naslona

1000

mm

Radna širina

3050

mm

Maks. debljina lima

6

mm

Promenjivi ugao sečenja

0,5 – 2,5

°

 

Tehničke karakteristike

CSI 3006

Razmak između stubova

3200

mm

Kapacitet hidrauličkog tanka

200

l

Ukupna nominalna snaga

11

kW

 

Ukupne dimenzije mašine

CSI 3006

Dužina

A

3650

mm

Širina

B

2745

mm

Visina

C

1900

mm

Težina

8700

kg