Dener BS: swing-beam hidrauličke makaze za lim

Dener BS seriju čine hidrauličke makaze za lim „swing-beam“ konstrukcije, namenjene sečenju lima od 6 mm do20 mm, širine od 3100mm do 6240 mm. NC upravljanje motorizovanim zadnjim graničnikom pomoću ⌨ HT071 NC upravljačke jedinice koja može da memoriše 100 programa sečenja. Jedan program može imati do 20 koraka sečenja.

DENER BS 3016 NC „swing-beam“ makaze

DENER BS 3016 NC „swing-beam“ makaze

Ručnim komandama na upravljačkom panelu se podešavaju: širina sečenja, odnosno dubina hoda, i zazor noževa. Pored računarskog upravljanja, zadnji naslon je moguće pomerati i tasterima na panelu.

Standardna oprema

 • Ručno podešavanje zazora

 • Podešavanje širine reza na upravljačkom panelu

 • Kugle na radnom stolu za lakšu manipulaciju tablom

 • NC upravljan, motorizovan zadnji naslon dužine 1000 mm

 • Osvetljena linija sečenja

 • Brojač isečenih komada

 • Digitalni prikaz stvarne pozicije zadnjeg graničnika

 • Dve brzine kretanja zadnjeg graničnika

 • Visoko kvalitetni noževi za sečenje:

  • gornji nož – dve rezne ivice

  • donji nož – četiri rezne ivice

Dubina grla - bočnog proreza ⥹ 350mm

Dubina grla – bočnog proreza 350mm

Zaštitna rešetka sa prednje strane

Zaštitna rešetka sa prednje strane

Tehničke karakteristike BS serije

Tehničke karakteristike BS serije