SALVAGNINI L5 Fiber Laser

Uz pomoć konstantnog naučno-istraživačkog angažovanja, sopstvenog razvoja softvera, upravljačkih jedinica i sopstvene glave za lasersko sečenje SALVAGNINI je uspeo prvi da primeni IPG fiber laser izvor na oblast obrade lima sečenjem. Danas sve veći broj proizvođača mašina nudi lasere sa istim IPG fiber izvorom ali zbog nedostatka znanja i sopstvenog softversko-hardverskog razvoja postižu znatno niže performanse (≠maks. debljina, ⇢ brzina, sečenje upotrebom komprimovanog vazduha umesto industrijskih O2 i N2 gasova, optimizacija ukupne potrošnje energije…).

SALVAGNINI L5 Fiber Laser
SALVAGNINI L5 Fiber Laser

Model SALVAGNINI FIBER LASER L5 predstavlja unapređeno rešenje modela L3 (više informacija) koje omogućava drastično veće brzine sečenja sitnih komada jer se oslanja na dve dodatne ose.

Dodatne dve lokalne ose za veće brzine pri isecanju sitnih komada
Dodatne dve lokalne ose za veće brzine pri isecanju sitnih komada
Fiber laser omogućava sečenje visoko reflektivnih i oksidacionih materijala
Fiber laser omogućava sečenje visoko reflektivnih i oksidacionih materijala

Poluprovodnički “solid-state” Fiber Laser izvor stvara laserski zrak koristeći module diodnih svetlosnih pumpi koje emituju svetlost direktno u aktivnom vlaknu (Active Fiber) i time pobuđuju njegovo Iterbijumsko (Ytterbium) jezgro. (više o fiber izvoru)

L5 kompas sistem lokalnih osa
L5 kompas sistem lokalnih osa

Mašina je opremljena sa:

 • Aktivnim svetlosnim vlaknom koje transportuje laserski zrak od izvora do fokusne glave
 • Gasno konzolu koja podržava rad sa 2 pomoćna gasa za sečenje (kiseonik – O2 i azot – N2). Konzola je opremljena automatskim regulatorom pritiska i sistemom finog filtriranja.
 • SALVAGNINI sistem duplog stola se sastoji od interne i eksterne strukture strukture koje sadrže ureađaje za horizontalnu i vertikalnu translaciju.
 • Referenciranje table (praćenje površine lima – ukoliko je lim neravan, pronalaženje nulte tačke i prepoznavanje eventualnog ugaonog ofseta postavljene table) se izvršava kapacitativnim senzorom što dozvoljava fleksibilnost mašine kada je postavljanje table u pitanju.
 • Uređaji za automatizaciju procesa brzog prepoznavanja efektivne fokusne dužine sočiva, kao i sistem za programirano i automatsko čišćenje dizni.
 • Ergonomska upravljačka konzola

Proces sečenja sa L5 kompas sistemom lokalnih osa
Proces sečenja sa L5 kompas sistemom lokalnih osa

Glavne prednosti SALVAGNINI L5 rešenja u odnosu na konkurenciju su:

Mašina je stalno pod udaljenim nadzorom (preko interneta) SALVAGNINI tehničke podrške koja vrši redovnu dijagnostiku sistema i automatski prosleđuje podatke o eventualnim otkazima i kvarovima lokalnoj servisnoj službi (KOPLAS Srbija). KOPLAS grupa raspolaže sa visoko obrazovanim serviserima koji su prošli temeljnu obuku od strane SALVAGNINI-ja kako bi bili sposobni samostalno da održavaju mapine. Da bi ostali u toku sa inovacijama i novim rešenjima naši tehničari pohađaju SALVAGNINI seminare dva puta godišnje. KOPLAS grupa trenutno raspolaže sa 5 servisera (Srbija: 2, Slovenija: 3) koji su solidarno angažovani na celoj teritoriji koju pokriva grupa čime našim kupcima garantujemo potpunu servisnu i tehničku podršku.

Pored gore navedenih ključnih prednosti SALVAGNINI poseduje i osobine kao što su: viši stepen preciznosti pozicioniranja osa (± 0.015) nego kod većine ostalih proizvođača laserskih sistema, zatim: dugotrajnost mašine, kontinuitet poslovanja i inovacija, visok stepen ponovljenih kupovina koji svedoči o kvalitetu (primer u Srbiji: kompanija TERMOMONT je kupila 3 SALVAGNINI lasera u periodu kraćem od dve godine), modularnost i sposobnost integracije u kompleksne automatizovane linije…

Namenski razvijan SALVAGNINI MNG/CAD/CAM softver je uključen u cenu
Namenski razvijan SALVAGNINI MNG/CAD/CAM softver je uključen u cenu

Uporedne karaketristike dostupnih modela SALVAGNINI L5 lasera  – modeli se razlikuju po dimenziji radnog stola.

Operativne karakteristike

L5-30

L5-40

Jedinica

Maks. dužina table koja može biti obrađena

3048

4064

mm

Maks. širina table koja može biti obrađena

1524

1524

mm

↕ Hod Z (vertikalne) ose

85

mm

Maks. ⍔ težina table

940

kg

Maks. brzina kretanja X ose

120

m/min

Visina radnog stola

950

mm

Operativne karakteristike SALVAGNINI L5 modela

Debljina materijala koji se može seći zavisi od ugrađenog fiber laser izvora koji može biti 2kW i 3kW. Radi postizanja većih brzina sečenja moguće je ugraditi i 4kW fiber izvor.
Više o fiber laser izvoru možete saznati na posebnoj stranici: SALVAGNINI IPG Laser Fiber izvor

Materijal

Maks. debljina lima

 

2kW fiber izvor


(FLR20)

3kW fiber izvor


(FLR30)

Standardni čelik


(S185JR,S235JR, RAEX 250 C LASER)

15 mm

20 mm

Nerđajući čelik – inoks


(AISI 304, X5CrNi18-10 1.4301)

10 mm

12 mm

Aluminijum (Al 99.5 EN AW 1050A)

8 mm

10 mm

Bakar (Cu-ETP CW004A H040 EN1652)

5 mm

8 mm

Mesing (CuZn37 CW508L H055 EN1652)

5 mm

6 mm

Prikazana tabela pokazuje maksimalne ≠ debljine prema tipu materijala koje se mogu obrađivati Fiber Laser izvorima od 2kW i 3kW. Date su debljine za najčešće korišćene materijale – podaci o maksimalnim debljinama drugih specifičnih materijala se dostavljaju po upitu Kupca. Kvalitet reza najtanjih i najdebljih limova zavisi od geometrije isecanja, kvaliteta materijala i operativnih uslova sistema. Kod maksimalnih debljina moguća je pojava pucne sa donje strane.

Preuzmite PDF brošuru SALVAGNINI L5 Fiber lasera: L5 UK Brošura

Ostali elementi sistema:

GF – Rešetka sa izmenjivim prečkama palete radnog stola (od standardnog čelika)

CRS – Sistem za prikupljanje otpada

Kontejneri za prikupljanje otpada se nalaze ispod cele površine radnog stola. Operater može jednostavno pristupiti kontejnerima i izvaditi ih radi pražnjenja.

ASFC – Sistem za usisavanje / sakupljanje i filtriranje isparenja/prašine

Sistem se sastoji od uređaja za obradu isparenja (Fume extractor) i cevovoda koji ga povezuje sa mašinom. Uređaj za obradu isparenja se sastoji od: usisnog ventilatora, filtera sa automatskim samo-čišćenjem i rukavima za izdvajanje i skladištenje prašine. Sistem je sposoban da izdvoji čestice koje se nalaze u isparenjima koja su karakteristična za lasersko sečenje metala. Filter ima zaštitu od plamena i kontejner (sa točkovima) za skladištenje izdvojene prašine.

Napomena: kod obrade aluminijumskih legura nakupljena magneziumova prašina može dovesti do eksplozije. Kompanije koje obrađuju aluminijum u velikim količinama treba da uvedu ASFAD filter sa zaštitom od eksplozije ili NAIS neutralizator (ova specijalna oprema nije deo standardne opreme, odnsono nije u ceni mašine)

Bezbednostne barijere: sistem je opremljen sa sigurnosnim ogradama u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom u Evropi. Tip i oblik sigurnosnih ograda zavisi od tipa mašine i njene konfiguracije – može sadržati:

 • žičane mreže ili panele koji zaklanjaju prostor oko pokretnih delova mašine
 • vrata / kapije su opremljene mikroprekidačima koji proveravaju da li su zatvorena
 • višezračna optička zaštita
 • svetleći indikator koji se oglašava kada je neki od bezbednosnih elemenata alarmiran
 • tasteri za slučaj nužde/nezgode (“total stop”) na kontrolnoj tabli

SALVAGNINI garantuje CE kompatibilnost za svoje sisteme/mašine.