Euromac MTX 6/12 Flex CNC probijačice

Servo-hidrauličke CNC probijačice sa jednodelnim (odlivak) C profilom, turelom sa 6 i 12 alatnih mesta i silom probijanja ⟱ 30t i ⟱ 22t. Dostupni su modeli sa dubinom C profila (Y osa) ⤢ 1250mm i ⤢ 1500mm, radnom širinom (X osa) ⟷ 1300mm, 2250mm 2500mm, širinom ⟷ stola 2230 mm, 3990mm i 4850mm. Hibridno upravljanje pozicijom i silom hidrauličkog udarnog klipa (FLEX) pored visokih performansi omogućava i primenu alata za kontinuiranu deformaciju: odnosno istovremeno kretanje lima i rotaciju glave u donjem položaju uz promenjivu silu. Precizni servo-hidraulički sistem daje bolji kvalitet pri obradi zahtevnih materijala specijalnim alatima za deformaciju, pri zatvaranju konture kontinualne deformacije uz sposonost promene dubine tokom kretanja – formiranje kosih površina.

Euromac MTX6 Flex 1250-30/2250

Euromac MTX6 Flex 1250-30/2250

Alatne stanice:

 • 3 fiksne D stanice – do ⌀ 90,27mm (MTX/STX 6/12 FLEX)
 • 3 autoindex D stanice – do ⌀ 90,27mm (MTX/STX 6/12 FLEX)
 • 6 fiksnih B stanica – do ⌀ 31,7 mm (MTX/STX 12 FLEX)

U odnosu na MTX6 seriju, MTX12 donosi veću fleksibilnost i bolji kvalitet u proizvodnji pozicija sa specijalnim deformacijama. Mašina teoretski može da koristi do 66 različitih alata (6 x XMTE10, 6 x pojedinačni B alat). Najčešća konfiguracija turele obuhvata: jedan nož za isecanje ⤭ 50x5mm, FMTE10 u fiksnoj stanici za probijanje otvora za vijke, FMTE6 u rotacionoj stanici za obradu unutrašnjih kontura i manjih oblika.

Euromac inovacije & dodatna oprema

Euromac inovacije & dodatna oprema

 

Upforming nosač matrice za B stanicu (MTX/STX 12)

Upforming nosač matrice za B stanicu (MTX/STX 12)

U osnovnoj opremi:

 • CNC upravljan hod ↕ Z ose (gornji i donji položaj)

 • Tri pneumatska cilindra za lakše postavljanje table na sto

 • Dve hidrauličke stezne šape za lim sa automatskim (CNC) pozicioniranjem

 • Automatska repozicija lima do 10.000mm po ⟷ X osi, podržano okretanje i prevrtanje

 • Pneumatski sistem centralnog podmazivanja alata

 • Eksterni sistem za hlađenje ulja, automatsko upravljanje temperaturom ulja

 • Nosači donjeg alata: 2 x D, 1 x C, 2 x B i jedan adapter B/A

 • Adapteri gornjeg alata: 1 x D / C, 2 x D / B, 1 x B/A

 • Set ručnog alata za svakodnevni rad sa mašinom, pripremu alatnih stanica i alata

 • Sto sa četkicama i dva referentna cilindra

 • Produženje stola sa prednje strane: 830mm

Dodatna oprema: vrata za odlaganje isečenih komada

Dodatna oprema: vrata za odlaganje isečenih komada