LANTEK

Kompanija LANTEK (Miñano, Španija) je osnovana 1986. i predstavlja jednu od tri vodeća proizvođača sofvera za industriju obrade lima na svetskom nivou. U Evropi zauzima prvo mesto a 80% prodaje čini izvoz.

Lantek Sheet Metal Solutions

Lantek Sheet Metal Solutions

U ovom momentu Lantek ima više od 9000 kupaca širom sveta. Više od 15.000 software licenci u 90 zemanja na 5 kontinenata.

Ključne reference kompanije LANTEK

Ključne reference kompanije LANTEK

Struktura zaposlenih:

 • 85 ljudi u razvoju
 • 65 tehničara
 • 36 ljudi u prodaji
 • 16 tehničara podrške
 • 7 ljudi u administraciji
 • 2 marketing stručnjaka
 • 5 menadžera

Lantek razvija CAD/CAM sisteme preko 20 godina u saradnji sa proizvođačima mašina, zato su podržani su svi postojeći proizvođači opreme: EUROMAC, TRUMPH, LVD, AMADA, PULLMAX, FINPOWER… ali i oni koji više ne postoje čime omogućava automatizaciju starih mašina.

Proizvodi:

LANTEK EXPERT I/II

 • Lantek Expert I

osnovna verzija CAD/CAM platforme sa manje funkcija uz pristupačnu cenu

 • Lantek Expert II

proširena verzija CAD/CAM platforme koja podržava automatski nesting i druge analitičke/automatske operacije tokom programiranja mašine

 • Lantek Cut (Oxyfuel/Plasma, Laser, Waterjet)

Porodica CAD/CAM sistema dizajniranih za automatizaciju programiranja mašina za sečenje: laseri, waterjet, plazme…

 • Lantek Punch

CAD/CAM sistem dizajniran za rad sa mašinama za probijanje lima.

 • Lantek Duct

modul koji uključuje nekoliko naprednih rešenja za projektovanje u “dakting” industriji (ventilacija, rashladni sistemi itd…)‏

LANTEK INTEGRA (EXPERT III)

predstavlja sistem integrisanog upravljanja celokupnim proizvodnim procesom u industriji obrade lima. Kroz integraciju sa Expert II CAD/CAM sistemima vrši automatsko programiranje u skladu sa radnim nalozima i porudžbinama. Podržava sve standardne ERP module.

LANTEK MANAGER

 • Lantek Manager

rešenje za upravljanje proizvodnim procesima na nivou radionice i proizvodnih mesta

 • Lantek Wos

rešenje za nadgledanje i kontrolu proizvodnje koja se zasniva na obradi lima

Diagram arhitekture kompletnog LANTEK ERP/CAD/CAM rešenja

Diagram arhitekture kompletnog LANTEK ERP/CAD/CAM rešenja

LANTEK FLEX3D

 • Lantek Flex3D Unfolding
  dizajniranje pozicija u 3D okruženju uz automatsko razvijanje 2D crteža i njegovu
  konverziju u NC kod
 • Lantek Flex3D Tubes
  specijalizovana verzija programa za rad sa cevima.
 • Lantek Flex3D Steelwork
  specijalizovana verzija za rad sa standardnim profilima (I, U, L, T, kvadrat, krug…)
 • Lantek Flex3D Bending

automatsko generisanje sekvence savijanja – programiranje apkanta/apiponka

 • Lantek Flex3D 5 Axis

specijalna aplikacija za automatsko programiranje lasera i water-jet mašina sa 5-osa

 

Lantek Flex3D Moduli za integraciju sa: SolidWorks®, Solid Edge®, Invertor ® sistemima za 3D dizajn proizvoda omogućavaju kreiranje razvijenog oblika (crteža) u Lantek Expert sistemam jednim klikom.

 

Mapa LANTEK proizvoda

Mapa LANTEK proizvoda


Adresa sedišta:

Lantek Sheet Metal Solutions

Parque Tecnológico de Álava

Albert Einstein 36, Ed. Lantek

01510 Miñano (Álava)

 

Tel. +34 945 771 700

Fax. +34 945 298 714

 

E-mail: info@lanteksms.com

Veb: www.lanteksms.com