Euromac loading/unloading sistem

Robot za automatsko postavljanje nove i odlaganje obrađene table omogućava viši stepen automatizacije za EUROMAC probijačice serije ZX, MTX i STX. Stezanje materijala ostvaruje 26 vakumskih usisnika – koji se proizvoljno pozicioniraju duž aluminijumskog vođenja. Jedan vakumski usisnik ima nosivost ⟱ 18kg, a ukupna nosivost sistema je ⟱ 468kg. Podržani su materijali nestandardnog formata: od 200 x 500 mm do 1500 x 3000 mm, kao i standardne  1000x1000mm, 1000x2000mm , 1250 x 2500 mm, 1500x3000mm …

Euromac robot za automatizaciju

Euromac robot za automatizaciju

Robusna konstrukcija robota je kompaktna i unutar standardnih transportnih dimenzija te nije potrebno sklapanje prilikom puštanja u rad. Rešenje je dizajnirano tako da i dalje omogućava nesmetano ručno postavljanje table – što je pogodno za manji broj komada i izradu pojedinačnih tabli. Spremnik za neobrađeni lim (materijal) podržava težinu do 3000kg i ukupnu visinu tabli do 400 mm. Istog kapaciteta je i spremnik za obrađene table.

Robot se potpuno integriše sa STX/MTX/ZX probijačicom te se ceo proces kontroliše sa jednog mesta i kroz standardni softver na konzoli (TopPunch). Podržano je i softversko upravljanje radnim listama koje sadrže plan proizvodnje i potrebne NC programe.

EUROMAC TOP PUNCH na upravljačkoj konzoli

EUROMAC TOP PUNCH na upravljačkoj konzoli

Niz mera garantuju preuzimanje samo jedne table: 4 magnetna separatora lima, “šejker” sistem za razdvajanje tabli potresom, vazdušno strujanje između tabli, sistema za automatsko mehaničko merenje debljine lima, senzori za prisustvo lima kod klampi i vakumskih usisnika. Lim se pozicionira pomoću referentna 4 hidraulična cilindra.