SCHRÖDER AK / AKV (ručni apiponk)

Osnovne ručne apiponk mašine kompanije SCHRÖDER su podeljene u dve serije: AK i AKV. Serije se razlikuju po mehaničkom rešenju prenosa sile i po kapacitetima. Podržani kapaciteti: do ⟷ 4000mm širine i ≠ 3mm debljine materijala. Pored ovih modela u ponudi su i AKS i AKSII: ručne apiponk mašine sa segmentnim noževima.

Schröder AK

AK ručni apiponk

AK ručni apiponk

Seriju mašina AK čine univerzalne ručne mašine za savijanje. U standardnoj opremi je osnovni alat za apiponk savijanje. Opciono se mogu naručiti obli alati za apiponk, prednji izadnji graničnici i valjci sa rolovanje lima.

Osnovna oprema

 • Upravljačka pedala za stezanje lima
 • Standardni noževi za savijanje 10 i 25 mm (za AK 3000: 15 i 25 mm)
 • Radius na alatu: R2
 • Oštar alat – 20°

Dodatna oprema

 • Podužni čelični valjak za savijanje, valjak ⌀ 70mm, kontra-oblikač ⌀ 89mm
  (za AK 2000 i AK 2500)
 • Čelični valjci za podužnu deformaciju:
  ⌀ 60mm, ⌀ 70mm, ⌀ 89mm, ⌀ 108mm
 • Alat za podužno isecanje, zajedno sa šinom za vođenje
 • Zadnja podrška za lim i zadnji naslon:
  • ⤢ 10-500 mm
  • ⤢ 10-750 mm

Proizvode se modeli od ⟷ 1000 mm do ⟷ 3000 mm, a dostupna dodatna oprema ih može učiniti veoma fleksibilnim radioničarskim mašinama.

Model

Debljina lima

Korisna širina

Vertikalni hod

Širina

Ukupna dužina

Težina

mm

mm

mm

mm

mm

kg

AK 1000×2,0

2,0

1020

100

1300

1595

520

AK 1500×1,5

1,5

1520

100

1800

2090

615

AK 2000×1,0

1,0

2020

100

2300

2590

715

AK 2000×1,5

1,5

2020

100

2300

2590

840

AK 2500×1,0

1,0

2520

100

2800

3090

945

AK 3000×1,0

1,0

3020

100

3300

3590

1060

Schröder AKV

AKV apiponk savijačica

AKV apiponk savijačica

AKV serija modela predstavlja snažnije modele ručnih apiponk mašina koji inteligentnom mehaničkom konstrukcijom postižu maksimum i imaju mogućnost da saviju limove od 1000mm / 3mm debljine do 4000mm / 1mm debljine. Pored standardnog alata (noža) sa savijanje i mehaničkog graničnika za ugao savijanja, na raspolaganu je i opciona dodatna oprema koju čine, graničnici za dužinu, alat za sečenje lima i nožna poluga.

Standardna oprema

 • Noževi za savijanje 10 i 25 mm
  (za AKV 3000: 15 i 25 mm)
 • Srednji stub za ojačanje
 • Izbora ugla savijanja 0-180 °
 • Radius na alatu R2
 • Oštar alat – 20°

Dodatna oprema

 • Podužni čelični valjak za savijanje
 • Čelični valjci za podužnu deformaciju:
  ⌀ 60mm, ⌀ 70mm, ⌀ 89mm,
  ⌀ 108mm
 • Alat za podužno isecanje, zajedno sa šinom za vođenje
 • Zadnja podrška za lim i zadnji naslon:
  ⤢ 10-500 mm
  ⤢ 10-750 mm

Model

Debljina lima

Korisna širina

Vertikalni hod

Širina

Težina

 

mm

mm

mm

mm

kg

AKV 1000x3,0

3,0

1020

120

1900

1,100

AKV 1500x2,5

2,5

1520

120

2400

1,220

AKV 2000x2,0

2,0

2020

120

2900

1,410

AKV 2500×1,5

1,5

2520

120

3400

1,590

AKV 3000x1,25

1,25

3020

120

3900

1,790

AKV 3200×1,25

1,25

3220

120

4100

2,100

AKV 4000×1,0

1,0

4000

120

4900

2,250