SALVAGNINI CNC:SiX

SiX – sopstveni CNC sistem za kontrolu i upravljanje

SALVAGNINI je razvio sopstveni upravljački sistem kako bi obezbedio superiorne performanse laserskog sistema. Primenom sopstvene SiX kontrole SALVAGNINI je stekao značajnu konkurentsku prednost nad onim ponuđačima fiber lasera koji ugrađuju univerzalne i nezavisno razvijane upravljačke jedinice (npr: SIEMENS 840D, PowerAutomation PA 8000 LW…) na čije karakteristike ne mogu da utiču.

SiX upravljački sistem je distribuiran na tri nivoa:

  • Jedinica za upravljanje i nadgledanje mašine – zasnovana na DELL Precision T1600 radnu stanicu sa: Windows 7 operativnim sistemom (Professional 32bit, English), SATA hard diskom, dve ETHERNET TCP/IP (LAN) mrežne kartice, UTP kablom sa RJ45 konektorom i Teamviewer softverom za (remote) tehničku podršku na daljinu i razmenu podataka. Radna stanica je opremljena HW i SW sistemom za bezbednosno arhiviranje (backup) podataka i instaliranog softvera. Backup sistem se sastoji od prenosivog hard diska (RHD) i upravljačkog softvera koji omogućava Kupcu da sprovodi automatsko arhiviranje (backup) kompletnog hardiska radne stanice na prenosivi disk. Softver periodično automatski podseća operatera da pokrene proceduru bezbednosnog arhiviranja (backup). Radna stanica, koja je deo SiX upravljačkog sistema, je testirana i podešena prema egzaktnoj SALVAGNINI specifikaciji radi komunikacije sa upravljačkom jedinicom i udaljenim servisom. Hardverska i softverska konfiguracija radne stanice ne može biti menjanja od strane Kupca.

  • Upravljačka jedinica – koja komunicira u realnom vremenu sa ulazno/izlaznim interfejsom preko VME i Ethernet vodova

  • Ulazno/Izlazni interfejs – prema perifernim uređajima kao što su motori, proporcionalni hidraulički ventili, senzori itd.

Sistem je opremljen i sopstvenim UPS (Uniterruptible power supply unit) uređajem koji omogućava blagovremeno snimanje promena te regularno gašenje radne stanice u slučaju iznenadnog nestanka električne energije.