Euromac STX 6/12 Flex CNC probijačice

Napredne servo-hidrauličke CNC probijačice sa dvostrukim pogonom Y ose, osnaženim jednodelnim (odlivak) C profilom, turelom sa 6 i 12 alatnih mesta i silom probijanja ⟱ 30t. Dostupni su modeli sa dubinom C profila (Y osa) ⤢ 1250mm i ⤢ 1500mm, radnom širinom (X osa) ⟷ 2500mm i širinom stola ⟷ 4850mm. Hibridno upravljanje pozicijom i silom hidrauličkog udarnog klipa (FLEX) pored visokih performansi omogućava i primenu alata za kontinuiranu deformaciju: odnosno istovremeno kretanje lima i rotaciju glave u donjem položaju uz promenjivu silu. Precizni servo-hidraulički sistem daje bolji kvalitet pri obradi zahtevnih materijala specijalnim alatima za deformaciju, pri zatvaranju konture kontinualne deformacije uz sposonost promene dubine tokom kretanja – formiranje kosih površina.

Euromac STX12 Flex CNC probijačica

Euromac STX12 Flex CNC probijačica

Osnovni C profil Euromac CNC probijačica je jednodelan – odlivak – visoke čvrstoće.: 700 N/mm2. Profil je projektovan po FEM (Finite Element Method) konceptu – glava probijanja je direktno ugrađena u C monoblok. Osnovna konstrucija izrađena na ovaj način garantuje preciznost, robusnost i dugovečnost mašine.

STX C profil

Euromac STX C profil

 • automatska repozicija lima (do 10.000 mm po X osi)
 • automatsko postavljanje steznih šapa
 • rotacija alata
EUROMAC FLEX Hybrid sistem kontrole Z ose - probijanja

EUROMAC FLEX sistem upravljanja Z osom

 • multitool alatne stanice (4/6/10)
 • sopstveni upravljački softver TopPunch
 • upravljačka konzola zasnovana na PC/Windows platformi
Euromac multitool FMTE/XMTE alatne stanice

Euromac multitool FMTE/XMTE alatne stanice

Jedinstveni EUROMAC patenti omogućavaju korišćenje snage hidrauličkog probijanja uz preciznost elektro-servo upravljanja. FLEX omogućava računarsko upravljanje hodom alata, brzinom probijaja, zadržavanja u donjem položaju uz dodatnu silu, promenom vertikalne pozicije tokom kretanja lima.

Dodatna oprema: vrata za odlaganje isečenih komada

Dodatna oprema: vrata za odlaganje isečenih komada

FLEX donosi unapređen kvalitet i performanse kod obrade oblikovanjem, graviranjem, markiranja, savijanja i drugih specijalnih operacija. Rešenje omogućava naprednu upotrebu kompleksnih alata za obradu rezanjem i kontinuiranom deformacijom. Hibridni sistem je doveo do smanjenja potrošnje električne energije koja u proseku (tokom probijanja) iznosi 4,5 kW, dok je nominalna snaga 8,5 kW. Broj udaraca u minuti može iznositi od 10 do 2000 a podržano je i varijabilno zadržavanje u donjem položaju (Dwell time) što je posebno važno kod primene alata za deformaciju.

EUROMAC CNC probijačice: BX, ZX, MTX, STX

EUROMAC CNC probijačice: BX, MBX, ZX, MTX, STX

Alatne stanice (do 66 različitih alata odjednom):

 • 3 fiksne D stanice – do ⌀ 90,27mm
 • 6 fiksnih B stanica – do ⌀ 31,7 mm
 • 3 autoindex D stanice – do ⌀ 90,27mm

Tri D stanice omogućavaju rotaciju alata (autoindeks). U D stanicama se mogu koristiti nosači za pojedinačne alate kao i multitool alatne stanice: FMTE4, FMTE6 i FMTE10. Fiksne B stanice prihvataju alate prečnika do ⌀ 31.7mm i opremljene su upforming cilindrom sa hodom ↕ 6mm.

Euromac MTX/STX 12 turela

Euromac MTX/STX 12 turela

U osnovnoj opremi:

 • CNC upravljan hod ↕ Z ose (gornji i donji položaj)
 • Tri pneumatska cilindra za lakše postavljanje table na sto
 • Dve hidrauličke stezne šape za lim sa automatskim (CNC) pozicioniranjem
 • Automatska repozicija lima do 10.000mm po ⟷ X osi, podržano okretanje i prevrtanje
 • Pneumatski sistem centralnog podmazivanja alata
 • Eksterni sistem za hlađenje ulja, automatsko upravljanje temperaturom ulja
 • Nosači donjeg alata: 2 x D, 1 x C, 2 x B i jedan adapter B/A
 • Adapteri gornjeg alata: 1 x D / C, 2 x D / B, 1 x B/A
 • Set ručnog alata za svakodnevni rad sa mašinom, pripremu alatnih stanica i alata
 • Sto sa četkicama i dva referentna cilindra
 • Produženje stola sa prednje strane: 830mm
Euromac STX12 Flex CNC probijačica

Euromac STX12 Flex CNC probijačica

Upravljačka jedinica (u osnovnoj opremi):

 • Upravljačka jedinica zasnovana na PC/Windows platformi
 • Konzola na nezavisnom postolju, sa industrijskom tastaturom, total-stop i upravljačkim tasterima
 • Integrisan UPS
 • LAN i USB interejs, Teleservis (TeamViewer), USB flash disk
 • Eksterna tastatura i miš
 • TopPunch upravljački softver za izvršavanje i izradu programa
 • 2 x Off-line instalacije TopPunch softvera za pripremu programa na kancalerijskom računaru