KOPLAS (Ljubljana) je osnovan 1994. godine kao porodična firma za distribuciju mašina i opreme za obradu lima sa ciljem da pokrije sva tržišta bivše Jugoslavije. U skladu sa rastom poslovanja pokrenuta su lokalna predstavništva u BiH i Srbiji pri čemu je predstavništvo u Srbiji veoma brzo preraslo u kompaniju sa sopstvenim izložbenim, skladišnim i servisnim prostorom i veoma razvijenom tehničkom podrškom.

showcase_building00

KOPLAS je prisutan u Srbiji od 24. januara 2002. godine, kada je osnovano preduzeće KOPLASYU doo. Reorganizacija poslovanja je dovela do osnivanja preduzeća KOPLAS PRO prvog decembra 2008. godine koje je i danas deo KOPLAS grupe. Kao i matična kompanija KOPLAS (Slovenija), KOPLAS PRO je porodična firma što nam omogućava veću fleksibilnost i posvećenost u radu.

Zasnivamo svoju stratešku poziciju na izboru kvalitetnih dobavljača i pružanju servisa, tehničke i tehnološke podrške po licencama proizvođača opreme. Kupcima pružamo uvek kompletno rešenje: od nabavke potrebnih mašina do redovnog snabdevanja potrošnim materijalima i alatima. Pored obuke i servisa pomažemo kupcima u razradi optimalne tehnologije u skladu sa tehničkim sredstvima. Pored aktivnog učešća u razvoju i naučno-istraživačkim aktivnostima strateških partnera (EUROMAC, MATE, SALVAGNINI…) učestujemo i u nizu aktivnosti relevantnih naučnih i akademskih institucija u zemlji i svetu. Svi zaposleni imaju potpunu materijalnu i logističku podršku za stalno usavršavanje: od strukovnih do doktorskih studija. Svesni smo značaja formalnog obrazovanja i praktičnog znanja za ostvarivanje naše misije.

KOPLAS: broj prodatih mašina

TeritorijaBroj prodatih mašina 
Ukupno900Datum poslednjeg ažuriranja: Januar 2016
Slovenija569KOPLAS Slovenija
Hrvatska36KOPLAS Slovenija
Ostalo32
KOPLAS Slovenija
Srbija238KOPLAS Srbija
- Kosovo7KOPLAS Srbija
Makedonija13KOPLAS Srbija
Crna Gora5KOPLAS Srbija
Broj prodatih mašina na različitim tržištima KOPLAS grupe

PDV identifikacija: Potvrda o PDV-u

Potvrda o registraciji kod Agencije za privredne registre: Registracija u APR-u
Potvrda o izmeni u registraciji APR-a: Rešenje APR – 2015.