Vimercati PHSY – CNC

Vimercati PHSY serija apkant presa obuhvata računarski upravljanje (CNC) mašine za savijanje lima visoke preciznosti, radne širine od ⟷ 1250 do 8050 mm i maksimalne nominalne sile od ⟱ 300 do 8000 kN.

PHSY CNC apkant presa

PHSY CNC apkant presa

Pored pozicioniranja zadnjeg naslona, upravljačka jedinica, uz potpunu povratnu spregu, kontroliše pozicioniranje i kretanje ↕ Y1 i ↕ Y2 osa radi paralelnosti – kod običnog savijanja (ugao na oba kraja je jednak) ili nagiba – kod kosog (konusnog) savijanja (različit ugao na dva kraja). Računar može automatski računati potreban pruitisak i ugao savijanja u funkciji debljine, vrste materijala i širine savijanja.

U osnovnoj opremi:

 • dvoručna konzola sa papučicom, za daljinsko izvršavanje
 • nosač alata visine ↥ H=100mm
 • nož – gornji alat US 110/85°
 • prizma – donji alat US 205/4V
 • fotoćelijska zaštita zone savijanja
 • centralno podmazivanje ručnom pumpom
 • mehaničke sigurnosne ograde prema važećim propisima o bezbednosti
 • tehnička dokumentacija i uputstvo
 • CE sertifikat
VIMERCATI PHSy 150

VIMERCATI PHSy 150

Noseći stubovi se izrađuju iz iste ploče, isecanjem po identičnom pravcu valjanja. Pre zavarivanja se mašinski obrađuju sve površine elemenata rama čime se postižu savršene kontaktne površine a time i homogeno zavarivanje. Nakon jedinstvenog procesa zavarivanja obradnim centrima se otklanja veoma mala količina materijala čime je smanjen uticaj vibracija i zagrevanja tokom mašinske obrade. Homogenost konstrukcije, dinamika i kvalitet mašinske obrade garantuju visoku čvrstoću, stabilnost i dugotrajnost rama. Izvanrednoj dugotrajnosti mašine doprinosi i minimalan strukturni stres pri korišćenju maksimalne sile savijanja.

Hidrauličke komponente: BOSCH REXROTH. Upravljačke jedinice: ⌨ CYBELEC.

VIMERCATI PHSy 300 x 4

VIMERCATI PHSy 300 x 4

Tehničke karakteristike modela sile od 100 do 150 tona, sa radnom širinom 3050mm

Pregled modela Vimercati PHSY CNC apkant presa radne širine od ⟷ 3050 mm, sile od ⟱ 100 do 150t, za savijanje lima od ≠ 4,2mm do ≠ 6,3mm (na punoj širini, st. čelik). Osnovna mašina je opremljena upravljačkom jedinicom ⌨ Cybelec ModEVA 10S 2D (alternativno: ⌨ ESA S540) za računarsko upravljanje sa četiri radne ose: ↕ Y1, ↕ Y2, ⤢ X, ⤒ R.

PHSY

10030

12530

15030

Radna širina

3050

3050

3050

mm

Prorez (gap, grlo)

500

500

500

mm

Otvaranje (daylight)

⤓⤒

460

460

460

mm

Sila

1000

1250

1500

kN

Kapacitet savijanja *

4,2

5,2

6,3

mm

Hod X osa

1000

1000

1000

mm

Hod Y osa

270

270

270

mm

Hod R osa

180

180

180

mm

Brzina prilaznog hoda

200

200

200

mm/s

Brzina savijanja

0-10

0-10

0-10

mm/s

Brzina povratnog hoda

150

150

120

mm/s

* orijentaciona vrednost za standardni čelik, savijanje na punoj radnoj širini, uz primenu optimalne prizme

Dimenzije - skica

Dimenzije – skica

PHSY

10030

12530

15030

Ukupna dužina (bez konzole)

A

3650

3650

3650

mm

Ukupna dužina (sa konzolom)

A1

4450

4450

4450

mm

Ukupna visina

C

3000

3000

3200

mm

Ukupna širina

B

2000

2050

2050

mm

Dubina ukopavanja

D

mm

Razmak između stubova

2250

2250

2250

mm

Visina radnog stola

910

910

910

mm

Težina

10500

12400

13500

kg

Snaga glavnog motora

7,5

11

15

kW

Standardna oprema za PHSY 100/125/150-30 modele:

 • ⌨ Cybelec ModEVA 10S 2D (alternativno: ⌨ ESA S540) sa grafičkim interfejsom i 2D simulacijom procesa savijanja

 • zadnji graničnik ⤢ 1000m i visine 200mm, sa dve šape za graničenje

 • dvoručna konzola sa papučicom, za daljinsko izvršavanje

 • nosač alata visine ↥ H=100mm , PROMECAN

 • nož – gornji alat US 110/85°

 • prizma – donji alat US 205/4V

 • fotoćelijska zaštita zone savijanja

 • centralno podmazivanje ručnom pumpom

 • mehaničke sigurnosne ograde prema važećim propisima o bezbednosti

 • tehnička dokumentacija i uputstvo

 • CE sertifikat