EUROMAC: Odlaganje obrađenih komada

Na sajmu EUROBLECH 2012 u Hanoveru (23-27 oktobar) EUROMAC je predstavio svoja rešenja za odlaganje obrađenih komada u toku procesa probijanja.

Sposobnost CNC probijačice da tokom procesa probijanja odlaže pozicije koje su obrađene i isečene iz table lima donosi čitav niz prednosti. Najznačajnija je povećana mogućnost korišćenja zajedničkog reza (common cut), te isecanje pozicije u tabli bez korišćenja mikro-mostova (micro-joints). Zajedničkim rezom se značajno smanjuje vreme proizvodnje a postiže se i bolje iskorišćenje materijala. Odsustvo mikro-mostova ukida dodatnu operaciju brušenja, operaciju razdvajanja pozicija iz “kostura” lima i omogućava bolje iskorišćenje alata za probijanje: prosecanje se vrši sa optimalnim preklopom udaraca – kod korišćenja mikro-mostova softver mora često da naruši optimalan preklop kako bi uklopio poziciju mikro-mosta u liniji prosecanja.

EUROMAC MTX FLEX & Odlaganje obrađenih komada

EUROMAC MTX FLEX & Odlaganje obrađenih komada

Postoje dva rešenja za odlaganje obrađenih komada (Chute door) koja se mogu primeniti (kao opcija) na sve EUROMAC MTX probijačice.

Mala vrata za odlaganje obrađenih komada

Manja vrata za odlaganje obrađenih komada

Rešenje sa manji vratima omogućava odlaganje pozicija između (min.) ⤭ 80×80 mm i (maks.) ⤭ 350×350 mm a dostupno je i za EUROMAC ZX FLEX Hybrid probijačice.

Odlaganje obrađenog komada - rešenje sa manjim vratima

Odlaganje obrađenog komada – rešenje sa manjim vratima

EUROMAC: Odlaganje obrađenih komada

Veća vrata za odlaganje obrađenih pozicija

Rešenje sa većim vratima za odlaganje podržava razvrstavanje komada u dva kontejnera: za male komade (maks.) ⤭ 150×150 mm i za velike komade (maks.) ⤭ 1250 x 1000 mm.

Odlaganje manjih komada bočnim povlačenjem transportera

Odlaganje manjih komada bočnim povlačenjem transportera

Proces odlaganja većeg komada naginjanjem transportera

Proces odlaganja većeg komada naginjanjem transportera

Napomena: podržane dimenzije odlaganja treba uzeti okvirno jer je predstavljeni sistem za odlaganje u procesu stalne nadogradnje te su moguće promene i razlike u karakteristikama u odnosu na zvanični EUROMAC katalog – koji je pripreman znatno pre Sajma EUROBLECH 2012 u Hanoveru.