Lantek Expert Cut – CAD/CAM za mlazno sečenje

Lantek Expert Cut je CAD/CAM rešenje projektovano za programiranje CNC mašina za mlazno sečenje: gasno sečenje, plazma, laser i vodeni mlaz na osnovu DXF/DWG crteža. Više of 25 godina iskustva i bliske saradnje sa proizvođačima mašina i njihovim korisnicima je dovelo do softverskog paketa koji je u potpunosti tehnološki prilagođen širokom spektru mašina, načina programiranja i organizacionih modela proizvodnih sistema koji primenjuju tehnologije mlaznog sečenja. Lantek Expert Cut se može zasnivati na Expert I, Expert II ili Expert III CAD/CAM platformi i odgovarajućim CUT tehnološkim pod-modulima.

panel_lantek_overall_03

Osobine dostupnih Lantek Expert platformi

 • Lantek Expert I
  • osnovni skup tehnoloških, organizacionih i CAD funkcija
  • ručno postavljanje pozicija na tablama (manual nesting)
 • Lantek Expert II
  • prošireni skup funkcija koji sadrži automatsku optimizaciju rasporeda pozicija na tabli (automatic nesting)
  • kod mlaznih tehnologija je su česte sitne i nepravilno konture zbog je preporučljiva primena automatskog nestinga
 • Lantek Expert III
  • potpuna integracija CAD/CAM funkcija u kompanijski ERP

Za Lantek Expert CUT dostupni su tehnološki podmoduli:

 • CUT OxyFuel / Plasma
 • CUT Laser
 • CUT WaterJet
Lantek Expert Cut - Nesting modul

Lantek Expert Cut – Nesting modul

Lantek Expert vodi računa o podešavanjima mašine i alatima/materijalima koji su odvojeni za nju. Prednost integrisane platforme koju donosi Expert je mogućnost obrade crteža na jednom mestu i kreiranje tehnologije za više različitih mašina. Integrisani sistem za arhiviranje crteža i podešavanja pomaže sprečavanje gubitka informacija ali i omogućava lakše servisiranje i podršku kupcima.

Više radnih stanica - jedna baza podataka

Više radnih stanica – jedna baza podataka

Sa opcionim licencama moguće je koristiti više Lantek radnih stanica sa jednim serverom tako da celo tehnološko odeljenje sinhronizovano radi i razmenjuje crteže i programe preko integrisanog sistema. Po standardnoj licenci, kupac ima pravo na besplatnu nadogradnju svoje instalacije sa naredne dve verzije softvera.

Lantek Expert sistem sadrži Main, Drawing i Nesting module. Main upravlja crtežima, projektima, delovima, rasporedima tabli i podešavanjima. Drawing definiše tehnologije za postojeći CAD crtež. Editor je potpuno osposobljen za samostalno crtanje kao i prepravljanje učitanih DWG/DXF fajlova. Korišćenje Drawing celine omogućava kupcu da ne kupuje dodatni CAD softver (kao što su AutoCAD, BickCAD…). Nesting omogućava slaganje komada na tablu i generisanje NC koda. Za Expert I nije dostupan modul za automatski nesting. Sistem vodi računa o zalihama materijala ali i o ostacima table – čime doprinosi optimalnom iskorišćenju.

Lantek Expert Cut - Main modul

Lantek Expert Cut – Main modul

Lantek razvija CAD/CAM sisteme preko 20 godina u saradnji sa proizvođačima mašina, zato su podržani praktično svi proizvođači opreme koji posluju danas: EUROMAC, TRUMPF, LVD, AMADA, PULLMAX, FINPOWER/PRIMAPOWER… ali i oni koji više ne postoje čime omogućava automatizaciju starih mašina. Lantek Expert Punch koristi informacije o mašini i podešavanja post-procesora kako bi napravio preciznu kalkulaciju vremena izrade komada i procenio ukupne troškove. Lantek Expert Punch modul može koristiti više post-procesora i pratiti podešavanja različitih mašina.

Lantek Expert Cut - podešavanja tehnologije reza

Lantek Expert Cut – podešavanja tehnologije reza

Ključna unapređenja koja donosi Lantek Expert Cut u proizvodni proces CNC mlaznog sečenja:

 • Grafička simulacija procesa izrade pozicija i generisanje izveštaja o procenjenim troškovima, potrošnji resursa i vremenima
 • Generisanje i štampanje radnih naloga koji mogu sadržati širok raspon tehničkih i tehnoloških podataka i ilustracija
 • Moderno programiranje starih i polovnih mašina za koje nije dostupan originalni softver
 • Razvoj proizvoda: ubrzava izradu prototipskih sklopova, obradu i ažuriranje tehničke dokumentacije
 • Integracija sa drugim CAD platformama (dodatna opcija – Lantek Flex3D)

Lantek Expert Cut je moguće nadograditi nizom specijalizovanih modula, modulima za integraciju sa drugim CAD platformama i modulom za 3D projektovanje i generisanje razvijene forme.

Specijalizovan modul za ventilacione sisteme : brzo generisanje razvijenih crteža odabirom šablona i unošenjem ključnih dimenzija

Specijalizovan modul za ventilacione sisteme : brzo generisanje razvijenih crteža odabirom šablona i unošenjem ključnih dimenzija

Mapa Lantek softverskih paketa, modula i nadogradnji

Mapa Lantek softverskih paketa, modula i nadogradnji