SIRIO 370 AF-NC: automatski CNC vertikalni cirkular

Vertikalna cirkularna testera za sečenje čeličnih i aluminijumskih profila prečnika do ⌀ 120mm sa automatskim hidrauličkim prodiranjem reznog diska i računarski upravljanim dopremanjem radnog komada. Programiranje sekvence sečenja na upravljačkom računaru, memorisanje do 99 programa sečenja – sa nizom koraka po programu. Korak definiše dužinu komada, početni i krajnji vertikalni položaj radne glave. Minimalni korak sečenja: 4mm, najmanji ostatak materijala: ⟷ 170mm.IMET SIRIO 370 AF-NC: automatska vertikalna cirkularna testera sa motorizovanim CNC dopremanjem komada

Rezna glava se može zakretati od ⦛0° do ⦛45° na levo i desno. Primarni pogonski prenos preko kaiša – krajnja redukcija preko potopljenog reduktora (ulje). Radna stega sa polugama za brzo stezanje, podužnim pozicioniranjem steznih šapa i pneumatskom vertikalnom stegom. Elektro pneumatsko pogonjeno prodiranje rezne glave – hidraulički upravljana brzina prodora.

U osnovnoj opremi:

  • CNC upravljačka jedinica
  • motorizovana četka za čišćenje reznog diska
  • podesiva radna stega za brzo stezanje
  • pneumatsko vertikalno stezanje
  • automatsko upravljanje prodiranjem
  • gornji valjak na dopremaču – za sečenje više profila u jednom redukcija
  • postolje sa kontejnerom za otpad i rezervoarom za lubriknat
  • elektro-pumpa za lubrikant i pištolj (brigaljka) za čišćenje
  • glavni prekidač sa sigurnosnim mehanizmom i total-stop prekidač
Dopremač – otvaranje 200mm

Tehnološki kapaciteti – maksimalne dimenzije profila/cevi/šipke:


Ugao reznog rama u odnosu na radni komad

Krug
Kvadrat
Pravougaonik
0 ° 120 100 180 x 100 mm
45 ° 120 100 130 x 100 mm
60 ° 110 90 90 x 150 mm
– 45 ° 105 100 200 x 80 mm
Rezni disk – HSS MD05


Prečnik reznog diska 370 mm
Otvor za vreteno 40 mm
Debljina 3 mm
Snaga motora 1.5/2.2 kW
Brzina reznog diska 15/30 rpm
Brzina reznog diska sa inverterom (dodatna oprema) 17-70 rpm
Širina prihvata dopremača 200 mm
Visina radnog stola 925 mm
Težina 737 kg
Dimenzije mašine – u pogonu (BxLxH) 1900x1450x2100 mm
CNC upravljačka jedinica MAHLER
Motorizovana četka za čišćenje reznog diska

Pretraživanje IMET testera na veb sajtu proizvođača
IMET YouTube kanal
IMET katalog (PDF)