SAFAN-DARLEY E-Brake B 20-100T

E-Brake B 20-100T serija: grupa CNC servo-električnih apkant savijačica sa oznakom „E-Brake B“ čini ekonomične konfiguracije četvoro-osnih mašina (Y1, Y2, X, R) zasnovanih na jedinstvenoj E-Brake tehnologiji. U grupu spadaju prese sa radnom silom od ⟱ 20 do ⟱ 100 t i radnom širinom od ⟷ 850 do ⟷ 3100 mm. Prema ugrađenom sistemu stezanja alata modeli se dele na NS (Novi Standard) i ES (European Style) podgrupe.

E-Brake B sa New Standard alatnim sistemom
E-Brake B sa New Standard alatnim sistemom
a) O-profil ramb) Uobičajeni C-profil ram c) Roller-drive sistem
a) O-profil ram b) Uobičajeni C-profil ram c) Roller-drive sistem

Monolitni O-profil ram znatno smanjuje deformacije pri maksimalnim silama. Jedinstvena E-Brake tehnologija obezbeđuje ravnomernu distribuciju sile duž cele linije savijanja – zbog čega je kompenzacija (bombaža) nepotrebna.

EC10 - osnovna upravljačka jedinica
EC10 – osnovna upravljačka jedinica

Osnovna upravljačka jedinica (EC10) omogućava numeričko (tabelarno) programiranje savijanja i rad sa aktuelnom bazom podataka. Grafička upravljačka jedinica (EC20) omogućava 2D programiranje, automatsku kalkulaciju programa, 2D simulaciju savijanja i 3D prikaz sekvence savijanja. Upravljačke jedinice mogu da razmenjuju podatke sa off-line softverima: SafaDarley EC, Delem Profile, Delem V-Bend, Autopol, Radan

U odnosu na hidrauličke apkant prese:

 • 30 % veća produktivnost – usled kratkog vremena reakcije i zaustavljanja
 • 50 % niži troškovi energije
Dodatne ose zadnjeg naslona: Z1 i Z2
Dodatne ose zadnjeg naslona: Z1 i Z2

Uključeno u osnovnu opremu za sve E-Brake B modele:

 • CNC upravljana R osa
 • Safan Darley EC10 TouchScreen CNC upravljačka jedinica
 • CNC upravljane ↕ Y1 i Y2 ose i ⤢ X osa – za naslanjanje do ⤢ 1000 mm
 • Dva prsta za naslanjanje na ⤢ X osi – ručno se pozicioniraju duž linearnog vođenja
 • Dve ruke za podršku – sa prednje strane
 • Programirabilna i integrisana sigurnosna svetlosna zaštita
 • „1 Hold To Run“ upravljačka konzola
 • Gornji nosač alata sa mehaničkim stezanjem (za ES modele: European Style; za NS modele: NSCL-I MC Pro;)
 • Donji adapter za prizme OB/S-3