SCHRÖDER MSS

SCHRÖDER (Nemačka) MSS serija mehaničkih (motornih) makaza se oslanja na “swing beam” (oscilujući nož) koncept. Swing beam koncept je konstrukciono jednostavniji zbog čega je ovaj tip makaza generalno pristupačniji od makaza zasnovanih na “giljotina” konceptu (na kome se zasnivaju SCHRÖDER MHSU i PDC modeli). Nedostatak Swing beam koncepta je u lošijoj reznoj ivici kod sečenja tankih limova (manje od ≠ 2 mm) – zbog čega ga je SCHRÖDER primenio samo na makaze sa debele limove (više od ≠ 3 mm).

MSS motorne makaze

MSS motorne makaze

Osnovna oprema

  • Par standarnih noževa, sa dvostranom reznom ivicom (gornji) i četvorostranom (donji nož)
  • Ručni zadnji graničnik 750 mm
  • Prednji nosač lima (suport) koji se izvlači (teleskop) do 1000mm.
  • Stezanje lima sa zaštitom od čvrste gume (za polirane limove)
  • Prekidač izbora režima rada: pojedinačno / neprekidno sečenje
  • Nožni prekidač (papučica) za sečenje
  • Ručno podešavanje zazora noževa za obe strane
  • Svetlosni marker linije sečenja

Snažniji modeli MSS makaza su zasnovani na SCHRODER PowerDuo tehnologiji sa dva pogonska motora. Ova serija je razvijena za potrebe obrade tabli lima i plastičnih materijala. Tehnika sečenja se zasniva na iskustvu prikupljanom preko dve decenije i omogućava sečenje skoro svih metala i nemetala.

Ručni zadnji graničnik dužine 750mm, ručno podešavanje zazora noževa i svetlosni marker linije sečenja su standardna oprema. Opciono su na raspolaganju produženi hod graničnika, NC kontrolisani motorni graničnik, i prihvatnici za odsečene komade.

Za sve modele SCHRÖDER makaza dostupni su noževi za običan čelik i noževi za nerđajući čelik (inox). Opciono se ugrađuje POS100 NC kontrola koja može da snimi devet koraka sečenja na koje pomera motorizovani graničnik. Opcioni dodatak za prihvat odsečenog lima omogućava operateru da preuzme lim sa prednje strane makaza. Pri radu sa debljim i težim materijalima preporučuje se sto sa kuglama.