SALVAGNINI softver

SALVAGNINI od početka proizvodnje automatizovanih proizvodnih sistema ima sopstveni razvoj softvera što predstavlja jednu od ključnih prednosti kompanije u odnosu na konkurenciju. Sopstvenim razvojem softvera SALVAGNINI je obezbedio potpunu optimizaciju rada svojih mašina i maksimalno iskorišćenje primenjene opreme.

SALVAGNINI softver: CNC/MNG/CAD/CAM

SALVAGNINI softver: CNC/MNG/CAD/CAM

Softverske komponente laserskog sistema se isporučuju kao deo standardne opreme a pokrivaju širok spektar upravljačkijh i tehnoloških operacija:

  • CAD/CAM integracija

  • Upravljanje i planiranje proizvodnje

  • Analiza proizvodnog procesa i produktivnosti sistema

  • Upravljanje znanjem i dokumentacijom

  • Ostale pomoćne operacije

Velik deo proizvođača lasera koristi univerzalna CAD/CAM rešenja koja proizvode nezavisne softverske kompanije. Univerzalnost takvih rešenja za sobom povlači i nisko iskorišćenje hardverskih sposobnosti konkretne mašine kojom softver upravlja. Pored konceptualnih slabosti koje donosi oslanjanje na nezavisnog proizvođača univerzalnog CAD/CAM softvera, značajan faktor neefikasnosti predstavlja i okolnost da najveći deo programera koji proizvode softver nikada nisu videli mašine kojima je softver namenjen.

Softverske komponente su podeljene u dve grupe i o njima postoje posebne stranice:

Softverske komponente i paketi koji su prikazani na ovoj stranici su uključeni u cenu SALVAGNINI mašina i predstavljaju deo standardne opreme.