Euromac Flex hibridni sistem

Hibridno upravljanje pozicijom i silom hidrauličkog udarnog klipa (FLEX) pored visokih performansi omogućava i primenu alata za kontinuiranu deformaciju: odnosno istovremeno kretanje lima i rotaciju glave u donjem položaju uz promenjivu silu. Precizni servo-hidraulički sistem daje bolji kvalitet pri obradi zahtevnih materijala specijalnim alatima za deformaciju, pri zatvaranju konture kontinualne deformacije uz sposonost promene dubine tokom kretanja – formiranje kosih površina. Jedinstveni EUROMAC patenti omogućavaju korišćenje snage hidrauličkog probijanja uz preciznost elektro-servo upravljanja. FLEX omogućava računarsko upravljanje hodom alata, brzinom probijaja, zadržavanja u donjem položaju uz dodatnu silu, promenom vertikalne pozicije tokom kretanja lima. 

EUROMAC FLEX Hybrid

Euromac Flex sistem

FLEX donosi unapređen kvalitet i performanse kod obrade oblikovanjem, graviranjem, markiranja, savijanja i drugih specijalnih operacija. Rešenje omogućava naprednu upotrebu kompleksnih alata za obradu rezanjem i kontinuiranom deformacijom. Hibridni sistem je doveo do smanjenja potrošnje električne energije koja u proseku (tokom probijanja) iznosi 4,5 kW, dok je nominalna snaga 8,5 kW. Broj udaraca u minuti može iznositi od 10 do 2000 a podržano je i varijabilno zadržavanje u donjem položaju (Dwell time) što je posebno važno kod primene alata za deformaciju.

Delovi izrađeni probijanjem

 

FLEX sistem omogućava potpuno upravljanje dinamikom vertikalnog kretanja gornjeg alata. Softverski je moguće podesiti brzinu probijanja u različitim fazama hoda, vreme zadržavanja – dodatnog presovanja (pritiska) – u donjem položaju ciklusa, promenu vertikalne pozicije tokom kontinuirane deformacije itd. vreme zadržavanja i dubine hoda.
Potpuno upravljanje ciklusom probijanja:

  • Kontrola hoda probijanja (Z-ose) sa tačnošću pozicioniranja +/- 0,1 mm i ponovljivošću od 0,05 mm (3 Euromac patenta)
  • Softverska kontrola hoda svakog alata: gornji položaj, dubina probijanja
  • Dinamička kontrola hoda za svaki alat posebno: gornji položaj, brzina kretanja po fazama, zadržavanje u fazama, dubina probijanja, pritisak na komad
Napredna savijanja: EUROMAC FLEX MTX6 + MATE BENDING TABS UP

Napredna savijanja: EUROMAC FLEX MTX6 + MATE BENDING TABS UP

FLEX Hybrid tehnologija je dostupna za serije modela EUROMAC probijačica: ZX, MTX6, MTX12