Napredna primena MATE alata za savijanje

Inženjerski tim KOPLAS Grupe je ponosan što je prvi u svetu sistematski istražio i dokumentovao mogućnosti nestandardne i napredne primene MATE alata za savijanja. Rezultate svog istraživanja smo predstavili na međunarodnom MATE samitu u Pragu održanom u julu 2013. godine. Istraživanje nam omogućava da pružimo besplatnu tehnološku podršku kupcima MATE alata za savijanje koji žele da koriste mogućnosti napredne primene.

EUROMAC MTX6 FLEX: Savijanje različitih uglova u istom programu - izmena ⤓dS donje tačke hoda preko posebne NC instrukcije.

EUROMAC MTX6 FLEX: Savijanje različitih uglova u istom programu – izmena ⤓dS donje tačke hoda preko posebne NC instrukcije.

Uz odgovarajuće angažovanje proizvodnih inženjera i NC programera moguće je postići krajnje zanimljive rezultate korišćenjem MATE VariBEND ili MATE BENDING UP TABS alata i tako izbeći korišćenje niza dodatnih operacija i specijalnih forming alata. Kod CNC probijačica koje imaju aktivnu kontrolu Z ose, kao što su EUROMAC probijačice BX, ZX i MTX serije, dubina savijanja, odnosno ugao, se može podešavati softverski u listi alata. Najnovije EUROMAC probijačice (sa FLEX tehnologijom) mogu savijati različite uglove u istom NC kodu – izvršnom programu.

Napredna savijanja: EUROMAC FLEX MTX6 + MATE BENDING TABS UP

Napredna savijanja: EUROMAC FLEX MTX6 + MATE BENDING TABS UP

Odnos ⤓dS donjeg hoda i ⦛ɑ dobijenog ugla: EUROMAC MTX6 FLEX, materijal: st. čelik, ≠1mm

Odnos ⤓dS donjeg hoda i ⦛ɑ dobijenog ugla: EUROMAC MTX6 FLEX, materijal: st. čelik, ≠1mm

Različita savijanja dobijena sekvencama savijanja uz različito podešavanje YΔ posmaka (pitch) i ⤓dS donjeg hoda (down-stroke)

Različita savijanja dobijena sekvencama savijanja uz različito podešavanje
YΔ posmaka (pitch) i ⤓dS donjeg hoda (down-stroke)