EUROMAC: Pregled inovacija – II etapa

Još od osnivanja (1986.) EUROMAC konstantno uvodi nove tehnologije u koncept CNC hidraulične probijačice (punchpress).  Razvojni put EUROMAC probijačica možemo podeliti u dve glavne etape – razvojna pravca: 1) do prve EUROMAC MTX probijačice sa 6 D stanice u tureli i 2) etapa koja je usledila nakon razvoja LOADING/UNLOADING sistema a koja traje i danas. Tekst koji sledi će pokušati da ukratko predstavi ključne inovacije i patente koji su pratili drugu etapu razvoja.

Druga etapa razvoja: posle AUTOMATIC LOADING/UNLOADING sistema

Druga etapa razvoja: posle AUTOMATIC LOADING/UNLOADING sistema

Nakon povećanja fleksibilnosti mašina uvođenjem turele sa 6 i 12 stanica inovacija usmerena ka povećanju produktivnosti predstavlja logičan pravac daljeg razvoja.

Automatic Loading / Unloading sistem za EUROMAC ZX i MTX modele

Automatic Loading / Unloading sistem za EUROMAC ZX i MTX modele

Robot za automatsko postavljanje lima i skidanje obrađene table omogućava viši stepen automatizacije za EUROMAC probijačice serije ZX i MTX. Table drži 26 vakum usisnika koje je moguće proizvoljno rasporediti po aluminijumskim vođicama. Jedan vakum usisnik može da drži 18kg što znači da je ukupna moguća masa table 468kg.  Podržane su table nestandardnih dimenzija: od ⤭ 200 x 500 mm do ⤭ 1500 x 3000 mm, kao i standardne ⤭: 1000x1000mm, 1000x2000mm , 1250 x 2500 mm, 1500x3000mm …

Robusna konstrukcija robota je kompaktna i unutar standardnih transportnih dimenzija te nije potrebno sklapanje prilikom puštanja u rad. Rešenje je dizajnirano tako da i dalje omogućava nesmetano ručno postavljanje table – što je pogodno za manji broj komada i izradu pojedinačnih tabli. Spremnik za neobrađeni lim (materijal) podržava težinu do 3000kg i ukupnu visinu tabli do ↕ 400 mm.  Istog kapaciteta je i spremnik za obrađene table.

Automatic Loading/Unloading robot

Automatic Loading/Unloading robot

Robot se potpuno integriše sa MTX/ZX probijačicom te se ceo proces kontroliše sa jednog mesta i kroz standardni softver na konzoli (TopPunch). Podržano je i softversko upravljanje radnim listama koje sadrže plan proizvodnje i potrebne NC programe. Niz mera koji garantuje da će samo jedna tabla biti postavljena za probijanje: 4 magnetna separatora lima, “šejker” sistem za razdvajanje tabli potresom, vazdušno strujanje između tabli, sistema za automatsko mehaničko merenje debljine lima, senzori za prisustvo lima kod klampi i vakumskih usisnika. Lim se pozicionira pomoću referentna 4 hidraulična cilindra.

EUROMAC FLEX Hybrid sistem kontrole Z ose - probijanja

EUROMAC FLEX Hybrid sistem kontrole Z ose – probijanja

Razvoj je nastavljen u pravcu povećanja produktivnosti: EUROMAC FLEX Hybrid sistem upravljanja Z osom – probijanje. Jedinstveni EUROMAC patenti omogućavaju korišćenje snagu hidrauličkog probijanja koje je konstrolisano preciznim servo motorom. FLEX Hybrid sistem omogućava operateru lako podešavanje brzine probijaja, vreme zadržavanja i dubine hoda. FLEX donosi unapređen kvalitet i performanse kod obrade oblikovanjem, graviranja, matkiranja, savijanja, urezivanja navoja. Rešenje omogućava naprednu upotrebu kompleksnih alata za obradu rezanjem i kontinuiranom deformacijom. Više informacija o FLEX Hybrid tehnologiji (link).

Upforming - šematski prikaz kretanja matrice u procesu probijanja / deformacije

Upforming – šematski prikaz kretanja matrice u procesu probijanja / deformacije

EUROMAC MTX12 FLEX Hybrid modeli donose veće mogućnost rada sa alatima za deformaciju. Šest fiksnih B stanica u MTX12 tureli prihvata alate maks. prečnika ⌀ 31.7mm i namenjene su pre svega alatima za deformaciju. Kako bi se unapredila efikasnost deformacije uveden je Upforming sistem kretanja matrica. Upforming cilindar ispod B stanica ima hod ↕ 6mm i omogućava rad sa “aktivnim” matricama – koje su česte kod Thick Turret alata za deformacije.

Upforming - u procesu obrade lima alatom za deformaciju u B stanici

Upforming – u procesu obrade lima alatom za deformaciju u B stanici

Na sajmu EUROBLECH 2012 u Hanoveru (23-27 oktobar) EUROMAC je predstavio svoja rešenja za odlaganje obrađenih komada u toku procesa probijanja. Sposobnost CNC probijačice da tokom procesa probijanja odlaže pozicije koje su obrađene i isečene iz table lima donosi čitav niz prednosti. Najznačajnija je povećana mogućnost korišćenja zajedničkog reza (common cut), te isecanje pozicije u tabli bez korišćenja mikro-mostova (micro-joints). Zajedničkim rezom se značajno smanjuje vreme proizvodnje a postiže se i bolje iskorišćenje materijala. Odsustvo mikro-mostova ukida dodatnu operaciju brušenja, operaciju razdvajanja pozicija iz “kostura” lima i omogućava bolje iskorišćenje alata za probijanje: prosecanje se vrši sa optimalnim preklopom udaraca – kod korišćenja mikro-mostova softver mora često da naruši optimalan preklop kako bi uklopio poziciju mikro-mosta u liniji prosecanja.

EUROMAC MTX FLEX & Odlaganje obrađenih komada

EUROMAC MTX FLEX & Odlaganje obrađenih komada

Više o odlaganju obrađenih komada možete pročitati u posebnom tekstu: (link).

MTX6 FLEX Hybrid na štandu EUROMAC-a na sajmu EUROBLECH 2012 - Hanover

MTX6 FLEX Hybrid na štandu EUROMAC-a na sajmu EUROBLECH 2012 – Hanover

EUROMAC je na svom štandu predstavio još jedno zanimljivo unapređenje: vakum sistem za usisavanje otpada kroz matricu. Svha ovog sistema je da spreči eventualni izlazak otpada sa gornje strane matrice nakon probijanja što može uzrokovati havatiju (oštećenje alata), grebanje (pogotovo kod visoko reflektivnih površina) i gužvanje lima.