SALVAGNINI CNC:SiX

SiX – sopstveni CNC sistem za kontrolu i upravljanje SALVAGNINI je razvio sopstveni upravljački sistem kako bi obezbedio superiorne performanse laserskog sistema. Primenom sopstvene SiX kontrole SALVAGNINI je stekao značajnu konkurentsku prednost nad onim ponuđačima fiber lasera koji ugrađuju univerzalne i nezavisno razvijane upravljačke jedinice (npr: SIEMENS 840D, PowerAutomation PA 8000 LW…) na čije karakteristike

SALVAGNINI CAD/CAM

SALVAGNINI od početka proizvodnje automatizovanih proizvodnih sistema ima sopstveni razvoj softvera što predstavlja jednu od ključnih prednosti kompanije u odnosu na konkurenciju. Sopstvenim razvojem softvera SALVAGNINI je obezbedio potpunu optimizaciju rada svojih mašina i maksimalno iskorišćenje primenjene opreme. Drugu grupu SALVAGNINI softvera (opisanu skraćenicom CAD/CAM) čine softverski alati za CAD/CAM operacije, simulacije i optimizaciju iskorišćenja

SALVAGNINI CNC/MNG

SALVAGNINI od početka proizvodnje automatizovanih proizvodnih sistema ima sopstveni razvoj softvera što predstavlja jednu od ključnih prednosti kompanije u odnosu na konkurenciju. Sopstvenim razvojem softvera SALVAGNINI je obezbedio potpunu optimizaciju rada svojih mašina i maksimalno iskorišćenje primenjene opreme. Prvu grupu SALVAGNINI softvera (opisanu skraćenicama: CNC/MNG) čine upravljački i kancelarijski softverski paketi za kontrolu mašine, planiranje