EUROMAC: Pregled inovacija – II etapa

Još od osnivanja (1986.) EUROMAC konstantno uvodi nove tehnologije u koncept CNC hidraulične probijačice (punchpress).  Razvojni put EUROMAC probijačica možemo podeliti u dve glavne etape – razvojna pravca: 1) do prve EUROMAC MTX probijačice sa 6 D stanice u tureli i 2) etapa koja je usledila nakon razvoja LOADING/UNLOADING sistema a koja traje i danas.

EUROMAC FLEX Hybrid

Euromac Flex hibridni sistem

Hibridno upravljanje pozicijom i silom hidrauličkog udarnog klipa (FLEX) pored visokih performansi omogućava i primenu alata za kontinuiranu deformaciju: odnosno istovremeno kretanje lima i rotaciju glave u donjem položaju uz promenjivu silu. Precizni servo-hidraulički sistem daje bolji kvalitet pri obradi zahtevnih materijala specijalnim alatima za deformaciju, pri zatvaranju konture kontinualne deformacije uz sposonost promene dubine

Univerzalna SALVAGNINI tehnologija savijanja

Kompaniju SALVAGNINI je osnivao 1963. godine izvrsni inženjer i posvećenik dr Gvido Salvađini (dr Guido Salvagnini), koji je od početka fokusiran na razvoj nove tehnologije savijanja koja će zameniti postojeće tradicionalne pristupe i prevazići njihova ograničenja. Tradicionalne tehnologije savijanja su: Apkant (press brake) savijanje pomoću noža (punch) i prizme (die) čija preciznost zavisi od efikasnosti

SALVAGNINI: Prilagodljivost materijalu

Kompanija SALVAGNINI kontinuirano uvodi unapređenja u polju povećanja prilagodljivosti osobinama materijala. Osobine materijala bitno utiču na izvršavanje operacija savijanja, probijanja i laserskog sečenja lima. Ključne karakteristike materijala su vrsta legure, njegova zatezna čvrstoća, debljina lima kao i niz teže prepoznatljivih karakteristika: tip tehnološkog procesa kojim je proizveden, pravac valjanja, unutrašnja-strukturna napregnutost… U tekstu koji sledi