EUROMAC: Pregled inovacija – I etapa

Još od osnivanja (1986.) EUROMAC konstantno uvodi nove tehnologije u koncept CNC hidraulične probijačice (punchpress). Razvojni put EUROMAC probijačica možemo podeliti u dve glavne etape – razvojna pravca: 1) do prve EUROMAC MTX probijačice sa 6 D stanice u tureli i 2) etapa koja je usledila nakon razvoja LOADING/UNLOADING sistema a koja traje i danas.

EUROMAC FLEX Hybrid

Euromac Flex hibridni sistem

Hibridno upravljanje pozicijom i silom hidrauličkog udarnog klipa (FLEX) pored visokih performansi omogućava i primenu alata za kontinuiranu deformaciju: odnosno istovremeno kretanje lima i rotaciju glave u donjem položaju uz promenjivu silu. Precizni servo-hidraulički sistem daje bolji kvalitet pri obradi zahtevnih materijala specijalnim alatima za deformaciju, pri zatvaranju konture kontinualne deformacije uz sposonost promene dubine

SALVAGNINI: Long Life Concept

Početkom 2012. godine kompanija SALVAGNINI uvodi niz inovacija sa ciljem da unapredi dugotrajnost svojih mašina. Unapređenja su objedinjena u Long Life Concept – LLC tehnološko-poslovnu filozofiju koja podrazumeva četiri ključna polja unapređenja dugotrajnosti SALVAGNINI opreme: Dugotrajni alati (za savijanje)  Dugotrajno ulje Dugotrajne merne komponente Dugutrajna konstrukcija mašine