Euromac TopPunch

TopPunch je softver za upravljanje EUROMAC probijačicama koji pored simulacije i izvršavanja NC programa omogućava i definisanje tehnologije za jednostavnije delove. Programiranje se vrši korišćenjem osnovnog skupa instrukcija za: pojedinačni otvor, niz otvora, mrežu otvora (raster), isecanje linije, likova i kružnih oblika. Pored toga TopPunch sadrži više parametarskih šablona za najšešće oblike isecanje uglova, unutrašnjih otvora i proreza na krajevima lima.

EUROMAC TOP PUNCH na upravljačkoj konzoli

EUROMAC TOP PUNCH na upravljačkoj konzoli

 

Tastatura sa komandama i makroima

Programiranje tipičnih operacija probijanja se najčešće zahvršava sa pritiskom na odgovarajući taster i unošenjem potrebnih mera sa crteža.Isecanje segmenta niblovanjem

Spisak alata u evidenciji

Podešavanje alata u multitool glavi

Podešavanje MTX rasporeda alata

Program čuva i listu alata, konfiguracije alata u multitool stanicama kao i raspored alata unutar MTX turele.

Makro za isecanje ćoškova - zatvaranje "tepsije"

Simulacija probijanja zadatog crteža

Pregled makro šablona za probijanje ćoškova

Jednostavnost korisničkog okruženja i fokusiranost programa na najčešće korišćene operacije čini TopPunch nezaobilaznim alatom čak i kada organizacija koristi dodatno CAD/CAM rešenje.

Za izradu izvršnih programa na osnovu DXF/DWG crteža neophodan je poseban softverski paket. LANTEK Expert I Punch je preporučeno CAD/CAM rešenje za EUROMAC Probijačice.

Najčešći razlozi za razmatranje investicije u CAD/CAM softver:

  • Dizajn proizvoda podrazumeva kompleksne krive koje je teško
    projektovati TopPunch-om
  • Ako se proizvodi u manjim serijama različitih varijacija na isti proizvod
  • Ako kompanija ima izraženu aktivnost razvoja prototipa, odnosno potrebu da stalno ažurira projektnu dokumentaciju i menja tehnologiju
  • Ako je kompanija orijentisana na uslužno sečenje i probijanje lima
  • Ako postoji potreba da se objedini programiranje mašina za sečenje plazmom, laserom, vodom i probijanjem.
  • Automatizacija projektnih poslova – integracija sa SolidWORKS, Catia i drugim CAD softverima.
  • Integracija proizvodnje u ERP okruženje