SALVAGNINI P2Lean

SALVAGNINI je pre više decenija (1977.) razvio potpuno novi koncept mašina za savijanje koje su nazvane: panel bender. Panel bender pojmovno možemo odrediti kao: visoko automatizovana mašina za kompleksno savijanje lima primenom univerzalnih alata i posebne tehnike savijanja. P2Xe je kompaktan panel bender koji se kontinuirano razvija i usavršava a od prethodnih verzija (P2, PERformER)

SALVAGNINI P4Lean

SALVAGNINI je pre više decenija (1977.) razvio potpuno novi koncept mašina za savijanje koje su nazvane: panel bender. Panel bender pojmovno možemo odrediti kao: visoko automatizovana mašina za kompleksno savijanje lima primenom univerzalnih alata i posebne tehnike savijanja. Serija P4Xe predstavlja panel bender modele sa najvećim kapacitetima: maks. dužina savijanja 3850mm i visina 254 mm.