Nosači za Trumpf alate

OEM kompatibilni MATE Precision Tooling Trumpf nosači (ketridži) alata za TruPunch CNC probijačice. Smanjena masa nosača kombinovanjem alatnog čelika i fiber-armiranog polimera. Kompatibilni sa modelima koji podržavaju automatski tip svlakača (automatic style stripper): TruPunch 200, TruPunch 500R, TruPunch 600L, TruPunch 1000, TruPunch 2000, TruPunch 2010L, TruPunch 2020R, TruPunch 3000, TruPunch 3000L, TruPunch 5000R, TruPunch 6000L.

TRUMPF nosač alata - čelik i polimer ojačan vlaknima

TRUMPF nosač alata – čelik i polimer ojačan vlaknima

TRUMPF nosač alata - poručivanje delova sklopa

TRUMPF nosač alata – poručivanje delova sklopa

Moguće je poručiti ceo sklop (nosač + adapter matrice), odvojeno nosač i adapter za matricu ali i pojedinačne delove sklopa nosača.